Artist – Sarah Lett

Att sticka ger tid att reflektera över sig själv och där en maska i taget kan läka sina inre sår. Om världsfreden börjar inom en själv, så är varje stickad maska ett steg närmare den

Sarah apropå Knitting Peace

Sarah Lett är en cirkusartist specialiserad på cyrhjul.

Medverkande i

Artist, Epifónima (2018)
Artist, Satyagraha (2016)
Artist, Limits (2016)
Artist, Knitting Peace (premiär 2013)