"En möjlighet är en risk och en riskär en möjlighet"
Elev i femte klass

Allt är möjligt