Experter på innovation och samarbete

Den tidiga cirkusen befann sig på vägarna, drog från stad till stad, i samhällets utkant och omfamnade de ovanliga. Även kvinnan fann sin plats i cirkusen på ett sätt som var ovanligt. Hon fick ha muskler, visade hud och svingade sig i trapetser långt innan det var tänkbart i samhället i övrigt.

Detta ser vi fortfarande hända där cirkusprojekt Cirkör driver i t ex skolor blir genusprojekt när tjejer vågar vara mer fysiska. Kompanierna använde sig i början av järnvägen i USA för att transportera sig och bidrog till dess utbyggnad. Innovation kommer från latinets innovare som betyder att förnya. Det fanns inte bara tekniska men också politiska, andliga, kulturella och ekonomiska aspekter i den ursprungliga definitionen innovation som lätt tappas bort i det nutida samtalet. Cirkus omfattar många av dessa aspekter.

Vänd en flopp till en topp - cirkusen jobbar agilt

I cirkus föds innovation genom att hela tiden utmana gränser för kroppens och psykets relation till objekt eller till andra människor med lekfull upptäckarlust och göra det omöjliga möjligt. Disciplin är vardag. “Det finns bara en typ av cirkusartist och det är den hårt arbetande”, säger Aaron Hakala, en av de fantastiska artister Cirkör ofta samarbetar med. Han menar också att hans gener inte bär på så mycket talang, att han ofta känner sig okunnig. Talangen föds genom att lägga ner alla timmar som krävs tills dess att ett cirkustrick sitter där det ska. I cirkusen pratar vi om Miss Lyckad och om att till och med förstärka ett dåligt trick för att lära något av det. 

Lärare och fritidsledare utforskade det i en clown-workshop tillsammans med Cirkör. Lärare kan ha fel! Innovation skapas inte utan en radda fel. Konsten är att längs med vägen hantera oundvikliga miss-lyckanden för att undersöka vad som skapades istället. Vända en flopp till en succé som clownen gör är avgörande för innovationsprocessen. Brenée Brown, research professor vid universitetet i Houston, och en av världens främsta forskare på skam, sårbarhet, mod och empati menar att “misslyckande kan bli vår kraftfullaste väg till lärande om vi väljer och vågar mod framför bekvämlighet.” Hon är en ständig förespråkare av att “tydlighet är snällhet” och “otydlighet är ovänligt”. Sårbarhet, menar hon, är en vaggan för innovation, kreativitet och förändring eftersom det handlar om att visa mod och ta en risk: “Sårbarheten är källan till äkthet.”

Samhället och näringslivet ser sedan ett femtontal år också värdet av att skapa förändring och innovation i små steg och att “fail fast”*, vänta inte för länge med att visa vad du har skapat, ut med det och prototypa (agilt), testa steg för steg, misslyckas snabbare*, korrigera och förbättra i små steg för att nå stora framgångar. I motsats till linjära, mekaniska planer och färdiga produkter som lanseras med buller och bång. Bland oss kontorsakrobeter på Cirkör arbetar vi numera också enligt detta agila arbetssätt. För cirkusartisterna har det alltid varit helt naturligt.

Risktagande och kaos

Att nöta och sträva mot det perfekta cirkustricket innebär hela tiden ett kalkylerat risktagande och ingen innovation uppstår utan att någon är beredd att ta en risk. Kaos är en nödvändig del av denna process och konsten ligger i att våga stanna kvar där så länge som möjligt för att se vad som kommer ut därifrån. Att vara i gränslandet till den kunskap ens hjärna är bekant med och den totala okunskapen och stanna upp. Liv och skapande består nästan alltid av paradoxer där förvirring uppstår till en början. Paradoxer är både och. Inte antingen eller. Krockarna för med sig en väg till kreativitet för mellan olikheter uppstår friktion som när disciplin möter frihet. Gilla friktion och gilla osäkerhet. För att klara det behöver en välja tillit till sig själv och den en samarbetar med. 

Miss - lyckande, tillit och samarbete är tre av de sju cirkusdimensioner som Cirkörs tidigare konstnärlige ledare Tilde Björfors har myntat för att förstå cirkusens själ och är vår förlängda arm ut i samhället och på arbetsplatser. Och de är alla nödvändiga i innovationsprocessen. World Economic Forum argumenterar till exempel för att tillit som är en av de sju cirkusdimensionerna är avgörande för ledare eftersom den bygger starkare relationer, skapar motståndskraft, ger bättre arbetsprocesser och villkor, ger mer lojala och produktiva medarbetare och främjar innovation och entreprenörskap. Öppenhet inför det som ska göras och hur det ska åstadkommas leder till tillit som skapar en grund för samarbete och miss-lyckanden och, rätt hanterat, fördjupad tillit. Den djupa tilliten byggs steg för steg i ett prototypande mödosamt samarbete.

Lär av olikheter

Cirkusen ser och omfamnar det udda och unika. Ett av Cirkörs ledord är solidarisk individualism, där vi uppmuntrar oss att vara den en är tillsammans, att vi alla är olika och har olika sätt att lära på, det finns inget rätt och fel sätt. Alla cirkusdiscipliner har olika lärstilar och olika behov för sin träning. Det uppstår friktion även här hela tiden som är en nödvändig del av skapandet. Miss-lyckande, risktagande, det udda, samarbete, tillit leder till innovation. En lång kedja av medvetna möjligheter att hantera. 

Social innovation och Cirkus Cirkör

Social innovation och social circus är innovation och cirkus som möter samhällsutmaningar. På plats i Botkyrka och i flera andra delar av Sverige har vi under våra 25 år mött människor som står längst ifrån samhällets utbud. För Cirkör är innovation nästan alltid förknippat med ett högre syfte. Vår konstnärliga vision är att vi förflyttar inre och yttre gränser i konst och samhälle med cirkuskonst. Det finns en innovationsaspekt i allt vi gör. 

Kom ihåg vad gäller innovation!

  • Stor konst kommer ur både självdisciplin och kontakt med inspirationen.
  • Innovation och skapandeprocessen kommer ofta med en viss vånda, t o m ångest.
  • Samskapandeprocessen har olika faser som i Cirkörs Andetag eller i den mer kända Double Diamond-modellen och ledarskapet behöver vara olika i de olika faserna.
  • De flesta riktigt hållbara och goda idéerna föds i samarbetet med andra, ju komplexare uppgift, desto viktigare med tvärfunktionella team som löser uppgiften.
  • En god idé behöver ofta stötas och blötas innan de tas vidare.
  • Kreativa avgörande idéer kommer till den som anstränger sig, visar sig och är beredd.

Vill du öka innovationsförmågan i ditt företag, din grupp eller organisation och misslyckas, samarbeta och innovera med oss? Vi är experter på innovation och samarbete. Kontakta: