Hållbarhet

Cirkusen har styrt och inspirerat oss i allt vi gör och är en outtömlig verktygslåda för vårt konstnärliga och pedagogiska arbete. Våra värdeord Uppkäftigt Engagemang, Kvalitativ Galenskap och Solidarisk Individualism genomsyrar hela Cirkörs organisation.

Hållbarhet i samhälle och miljö

Sedan Cirkör grundades har viljan att arbeta pedagogiskt varit lika stark som den konstnärliga drivkraften. Cirkör har arbetat undersökande och varit motorn i flera sociala projekt. Vi har lyft in cirkusen i samarbeten med skolor, äldrevården, personer med funktionsskillnader och ungdomsgrupper. Genom de här projekten och den undersökande metod som använts har vi fått fram verktyg och expertis som vi arbetar med i vår dagliga verksamhet.

Miljötänket har funnits i organisationen under en lång tid och har under de senaste åren antagit en mer strukturerad form. På  Cirkus Cirkör finns en miljögrupp om 5 personer som har regelbundna möten och som rapporterar till ledningsgruppen.

UN Global Compact

2015 ansökte Cirkus Cirkör och blev godkända som signatär i UN Global Compact. Det innebär att vi följer deras 10 principer – inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, anti-korruption – för hållbart företagande. Arbetet redovisas sedan 2017 i Cirkörs verksamhetsberättelse. Tidigare redovisades arbetet i en separat hållbarhetsrapport.

Klimatkompensation

Cirkus Cirkörs affärsverksamhet bygger på att turnera över hela världen med våra föreställningar, vilket innebär en hel del flygresor. I enlighet med vår vision ”att förändra världen med nycirkus” försöker vi ta ett större ansvar för ett mer hållbart samhälle genom att klimatkompensera samtliga flygresor. Vi klimatkompenserar genom att investera i solceller som bidrar till mer förnyelsebar energi, ett konkret och långsiktigt klimatförbättrande projekt. För 2018 har vi installerat solceller om 6,4 kW i ETC:s solcellspark i Katrineholm. Solcellerna producerar energi under minst 25 år.

För att medvetandegöra problematiken med flygets miljöpåverkan är vår målsättning att uppmärksamma frågan redan då vi skriver kontrakt med externa parter. Till de platser vi inte kan undvika att flyga har vi för avsikt att dela kostnaden för kompensationen mellan oss och arrangören. För övriga resor utgår full kompensation från Cirkör.

Du kan läsa mer om hur vi arbetat med hållbarhet i våra hållbarhetsrapporter. Ladda ner rapporterna genom att klicka på länkarna i högermenyn.

Från och med 2017 rapporterar vi vårt hållbarhetsarbete i vår verksamhetsberättelse (verksamhetsberättelser) .