You are here

Miljö- och social hållbarhet

  • Hållbarhetsarbete på Cirkus Cirkör Hållbarhet på Cirkus Cirkör

Hållbarhet

Twitter icon
Facebook icon

Cirkusen har styrt och inspirerat oss i allt vi gör och är en outtömlig verktygslåda för vårt konstnärliga och pedagogiska arbete. Våra värdeord Uppkäftigt Engagemang, Kvalitativ Galenskap och Solidarisk Individualism genomsyrar hela Cirkörs organisation.

Hållbarhet i samhälle och miljö

Sedan Cirkör grundades har viljan att arbeta pedagogiskt varit lika stark som den konstnärliga drivkraften. Cirkör har arbetat undersökande och varit motorn i flera sociala projekt. Vi har lyft in cirkusen i samarbeten med skolor, äldrevården, personer med funktionsskillnader och ungdomsgrupper. Genom de här projekten och den undersökande metod som använts har vi fått fram verktyg och expertis som vi arbetar med i vår dagliga verksamhet.

Miljötänket har funnits i organisationen under en lång tid och har under de senaste åren antagit en mer strukturerad form. På  Cirkus Cirkör finns en miljögrupp om 5 personer som har regelbundna möten och som rapporterar till ledningsgruppen.

2015 ansökte Cirkus Cirkör och blev godkända som signatär i UN Global Compact. Det innebär att vi följer deras 10 principer - inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, anti-korruption - för hållbart företagande. Arbetet redovisas i Cirkörs hållbarhetsrapport som också är ett verktyg för oss att bli bättre på att systematisera och tydliggöra vårt hållbarhetsarbete.

Tillgänglighet

Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns i närhet till Cirkörhusets entré. I Cirkörhuset är det till stor del fritt från trösklar och alla dörrar mäter minst 80 cm i bredd. Hiss till det övre planet finns. Dock saknas ramp för den nivåskillnad som finns på övre plan. Det finns en stor toalett med bred dörr men den är inte tillgänglighetsanpassad. Cirkörhuset är inte synskadeanpassat.

Klimatkompensation

Cirkus Cirkörs affärsverksamhet bygger på att turnera över hela världen med våra föreställningar, vilket innebär en hel del flygresor. I enlighet med vår vision ”att förändra världen med nycirkus” försöker vi ta ett större ansvar för ett mer hållbart samhälle genom att klimatkompensera alla våra flygresor. Cirkör har tidigare köpt utsläppsrätter som klimatkompensation. 2018 slutar Naturskyddsföreningen förmedla utsläppsrätter. EU:s utsläppshandelssystem är kritiserat för att för många utsläppsrätter är ute på marknaden och klimatmålen är för lågt satta.

Från och med 2017 klimatkompenserar Cirkör flygresor genom att investera i solceller i ETC:s solcellsparker som finns på ett flertal platser i Sverige. Solcellerna monteras för produktion i minst 25 år, är på 250 W och kostar 500 kr/st. På 25-årsperioden beräknas klimatkompensationen idag utgöra 3,5 ton koldioxid-ekvivalenter per solcellspanel. Cirkör har bidragit till 103 solceller (klimatkompensation 2017) i ETC:s parker. Det är ett konkret och långsiktigt klimatförbättrande projekt på ”hemmaplan”. Parken i Katrineholm är öppen med informations- och inspirationsdagar, läs mer här!

Vi har tagit fram schabloner för flygresor baserade på ett snitt av avståndet till olika destinationer i världen och de CO2-utsäpp de orsakar. Underlagen hämtades från www.atmosfair.de och omfattar samtliga flygresor vi företar oss inom hela organisationen.

Cirkus Cirkör köper även all el till Cirkörhuset från ETC (100 % Bra miljövalsmärkt av Naturskyddsföreningen) så det blir en direkt positiv koppling där.

För att medvetandegöra problematiken med flygets miljöpåverkan är vår målsättning att uppmärksamma frågan redan då vi skriver kontrakt med externa parter. Till de platser vi inte kan undvika att flyga har vi för avsikt att dela kostnaden för kompensationen mellan oss och arrangören. För övriga resor utgår full kompensation från Cirkör.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i vår hållbarhetsrapport. Du laddar ner rapporterna genom att klicka på länken i högermenyn.