Cirkus Cirkör ideell förening

Cirkus Cirkör är en politiskt obunden ideell förening som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt, samt sätta Sverige på nycirkusens världskarta.

Cirkus Cirkör ideell förening bedriver kurser, träning och utbildning. Ideella föreningen äger Cirkör AB som producerar föreställningar och events. Föreningen drivs av andra skäl än ekonomisk vinst.

Styrelsen

I Cirkus Cirkörs styrelse sitter personer vars samlade erfarenheter och kunskaper är viktiga för utvecklingen och ledarskapet av Cirkus Cirkör. Ledamöterna har erfarenheter, kunskap och kontaktnät inom politik, journalistik, konstnärligt skapande och  utveckling, cirkus, musikalproduktion, juridik, ekonomi och internationellt kulturliv. Dessutom är de människor som brinner för den samtida cirkusen och för kulturens plats i samhället.

Styrelsen tillsätts varje år i samband med årsmötet i Cirkör ideell förening.

  • Eva Schöld, styrelseordförande
  • Mats Björkman,
  • Johan Celander
  • Keith Fransson, vice ordförande
  • Anna Takanen
  • Eric Sjöström