Artist – Felix Greif

Felix är en tysk akrobat med språngbräda och trapets som specialitet.

Medverkande i

Artist, Bloom (2019)

Biografi

Felix är en tysk akrobat med teeterboard och trapets som specialitet. Som tolvåring började han med cirkus. Idag har Felix dubbla kandidatexamen i cirkus, en från Codarts Circus Arts i Rotterdam och en från Stockholms konstnärliga högskola.

På egen hand och som en del av kompaniet Team Red Pants har Felix spelat runt om i Europa på festivaler och i sex månader som en del av Circus Monti. Felix och Team Red Pants tilldelades 2018 Sophie Hulthéns Cirkusstipendium. Priset tilldelas studenter med särskilt utmärkande begåvning i kombination med framgångsrika studier och artistisk mognad.