Epifónima

Tilde Björfors och Cirkus Cirkörs produktion Epifónima är inspirerad av kvinnors röster, strävan och sätt att skapa och organisera sig på. Förebilderna sträcker sig från gudinnan Ishtar1, Hildegard af Bingen2, Beginrörelsen3 och Pockettidningen R4 fram till dagens kämpar som Fatemeh Khavari5 och Tarana Burke6. Vi vill lyfta och hylla det mod och de värderingar som har krävts för att skapa förändring. I ödmjuk beundran länkar vi oss till den långa kedja av kvinnor som banat väg för att vi är där vi är idag, med möjlighet att blicka framåt.

Epifónima, som betyder ”utrop” på grekiska, är en naturlig fortsättning på Tilde Björfors senaste föreställningar Borders, Limits och Movements som kretsat kring gränser, begränsningar och migration.

”I mitt praktiska såväl som konstnärliga arbete med gränser har det blivit allt tydligare att nästa steg, det som krävs för att hantera de utmaningar som världen står inför, är att vi lyfter/använder de värden som traditionellt setts som ’kvinnliga’, och som i dag har låg status.”

Tilde Björfors

”Vi har ju redan sett vad krig skapar och vilka låsningar det leder till! I den här produktionen vill vi undersöka vad som händer om vi bryter de traditionella hierarkierna, tänker cirklar istället för räta vinklar, ser varandra i ögonhöjd istället för uppifrån och ner, och går i bredd istället för på led.”

Tilde Björfors

Sju kvinnliga cirkusartister

I Epifónima jobbar ensemblen gränsöverskridande och medskapande tillsammans med det kreativa teamet. Föreställningen är ett allkonstverk skapat av alla inblandade. Ensemblen består av sju kvinnliga cirkusartister med ursprung från Grekland, Kanada, Palestina, Polen, Sverige och Schweiz.

Rätt till en röst – rösträtt

Musiken komponeras av Rebekka Karijord, som tidigare gjort musiken till Cirkus Cirkörs föreställning Wear it like a crown. Musiken skapas huvudsakligen av rytmer och kvinnliga röster som Rebekka har samlat  från världens alla hörn och som blandas med ensemblens egna stämmor

Epifónima produceras i samarbete med Östgötateatern och skapas både i Cirkörhuset i Alby samt i residens i Norrköping i aug/sept 2018

Förebilder

1Gudinnan Ishtar (även kallad Inanna) är en mytologisk gestalt från det gamla Mesopotamien. Hon är en sammansatt gestalt som representerar både krig, aggression och längtan efter makt, men hon representerar också kärlek och erotisk lockelse.

2Hildegard av Bingen (1198-1179) var abbedissa i två kloster – Disibodenberg och Rubertsberg i nuvarande Tyskland. Hildegard är medeltidens centrala mystiker. Hon samlade sina visioner i boken Liber Scivias. Hon komponerade musik som framförs än i dag. Hildegard var den första kvinnan som med auktoritet reste runt i Europa på predikoresor och fungerade som rådgivare till både drottningar och kejsare.

3Beginrörelsen – En religiös rörelse för kvinnor som levde i gemenskap ickehierarkiskt, de levde inte i traditionella kloster utan i städer där de var självförsörjande och skötte många av de städernas sociala funktioner, t ex hjälp till fattiga och sjuka. Deras motstånd mot den kristna kyrkans traditionella strukturer ledde till förföljelse och till att rörelsen på vissa håll förbjöds.

4Pockettidningen R (1970-2010) var en socialpolitisk kulturtidskrift som ägdes av fyra klientorganisationer - RFHL, RSMH, Krum, Alro – och som engagerade sig i frågor om mental ohälsa, missbruk och kriminalitet. Undersökande journalistik var tidningens signum och man arbetade med temanummer som kom ut ca fem gånger per år.

5Fatemeh Khavari - initiativtagare och talesperson för Ung i Sverige som bland annat lett sittstrejken för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemehs kamp för flyktingars rättigheter och att hon väljer att möta hat med kärlek har inspirerat barn och unga långt utanför Sveriges gränser.

6Tarana Burke - amerikansk aktivist som jobbar för unga kvinnors rättigheter och välmående. Hon startade internetkampanjen #MeToo 2006 för att uppmärksamma de sexuella trakasserier som kvinnor utsätts för. Under hösten 2017 har #MeToo växt till en världsomfattande rörelse som fått  flera miljoner kvinnor att berätta om vad de blivit utsatta för.

Kreativt team och ensemble

I Epifónima jobbar ensemblen gränsöverskridande och medskapande tillsammans med det kreativa teamet. Föreställningen är ett allkonstverk skapat av alla inblandade.

Lisa Angberg, handstående, vighet
Eirini Apostolatou,  akrobatik, dans
Jonna Bergelin, Kostym
Kajsa Bohlin, akrobatik, roue cyr
Tilde Björfors,  Regi
Marta Forsberg , Ljuddesign
Susanna Hedin, Lumination of Sweden, Ljusdesign
Joel Jedström, scenrum
Rebekka Karijord, Kompositör
Sarah Lett, roue cyr, tyg
Kajsa Lindgren, Ljuddesign
Lucie Maisha N'Duhirahe, luftakrobatik
Ashtar Muallem, tyg, akrobatik, dans
Jesper Nikolajeff, Scenrum
Fanny Senocq, Scenrum
Karolina Wojtowicz, påle, hårhängning
Methinee Wongtrakoon, Koreograf

Regissören om Epifónima

Det är mindre än hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. I vår ensemble finns det de som fortfarande inte har rätt att rösta i sitt hemland. Tack vare århundraden av kamp har vi fått möjlighet att skapa den här föreställningen med ett i princip helkvinnligt kreatörsteam.

I mitt och Cirkörs arbete med risker/möjligheter, gränsöverskridande och migration har det visat sej hur ofta det är kvinnorna som står för det långsiktigt bärande.

Ur det växte viljan att skapa en föreställning med inspiration från hur kvinnor har lyckats driva och bygga upp samhällsbärande funktioner. Genom historien, från Begin­rörelsen till Hildegaard av Bingen till Grupp 8, finns en röd tråd i synen på ledarskap som en central ordning istället för den patriarkala pyramidala.

När så MeToo kom som ett vulkanutbrott av uppdämd ilska stod det ännu klarare vilket bagage av föråldrade strukturer som sitter i samhällskroppen såväl som i våra egna kroppar. Det intensifierade vårt arbete. Vi vill förändring. NU! Så samtidigt som vi skapar denna föreställning, arbetar vi med HUR vi skapar den. Kan vi bryta de inbyggda hierarkierna och strukturerna? För oss har arbetsprocessen blivit lika viktig som själva produktionen. Jag har två listor som jag checkar av varje kväll.

Så gott som dagligen har jag både misslyckats och lyckats under min granskning, men ska vi klara de utmaningar som vår samtid står inför måste vi inse att de metoder som vi hittills har använt inte funkar. Det är dags att lyfta de värden som idag har låg status, både i plånboken, samhället och i politiken.

Varje privilegium och möjlighet som jag har idag är möjliga tack vare de som har gått före mej. Det är inte länge sedan kvinnor inte fick rösta, eller som det var förbjudet för kvinnor från fel samhällsklass att ha sidenfoder i kappan. Ingen förändring har varit möjlig utan kamp.

Epifonima Manifesto

(framtaget av ensemblen under labb och repetitionsprocess):

  • Vilja förändring. I det lilla och det stora - personligt, organisatoriskt, strukturellt. Inte hålla fast, släppa taget! Veta att allt är föränderligt även när det känns som att historien upprepar sej.
  • Förändringen börjar med oss själva
  • Titta inte bort/reagera/agera
  • Se din storhet/ta plats/inte förminska. Använd hela din
  • potential och kraft
  • Ge plats/aldrig förminska någon annan/ge support. Hylla dem som
  • gått före och de som finns nu
  • Aldrig ge upp! Fortsätt sträva! Kvinnorörelsen i spiral, varje generation tar det ett steg längre. Även om vi också får bakslag och går bakåt, så går det framåt
  • Tillsammans/gå i bredd/hjälpas åt/i ögonhöjd
  • Allt hänger samman/Del av helhet/Orsak och verkan – lång­siktiga värden

Tilde Björfors, professor i nycirkus och Cirkus Cirkörs konstnärliga ledare och en av Cirkörs grundare.