Clown

  • Vad är en clown?

    Cirkusclownen sägs ha uppstått kring år 1800 ur karaktärer som hade till huvuduppgift att fylla utrymmena mellan de olika versionerna av hästakrobatik som då var dominerande inom cirkusen. Clowndisciplinen tog dock snabbt sina egna former, som den vita clownen och Auguste.

    Det är svårt att peka på den exakta historiska utvecklingen av clownen, eftersom clownen har likheter med flera traditioner, bland andra den italienska Commedia dell’Arte-traditionen från 1500-talet. Clownen har liksom narren ofta haft en roll som maktens och människans spegel och har i olika kulturer betraktats som helig.

    Sättet att arbeta inom clown har vidgats och i samtida cirkus ser man sällan de traditionella cirkusclownerna med röd näsa. Genom olika » läromästare » och deras skolor har något som kallas modern clown utvecklats och tagit plats inom den samtida cirkusen och i cirkusutbildningars sceniska träning. En tendens är att arbeta med en grotesk och socialkritisk form av humor. Där handlar det inte om att ramla och göra trick, utan snarare peka på social utsatthet och allt man inte får göra inom samhällets normativa ramar. En annan tendens inom nycirkus är att man vill visa människan bakom de extrema konsterna. Till hjälp används ofta clownens estetik och sätt att förhålla sig till misslyckande och framgång. Ett exempel är formen Cirque petit där man använder sig av »antitrick», dvs gör trick som egentligen inte är svåra, men levererar och säljer dem som det svåraste och mest fantastiska i världen.

  • Lär dig clown

    Hos oss kan du gå kurser ledda av erfarna cirkuspedagoger eller dyka upp på våra öppna träningstillfällen.