Tyg

  • Vad är tyg?

    Tyg är en disciplin som tillhör kategorin luftakrobatik. Tyget består ofta av elastiskt silke eller sammet med en längd på 8–16 meter, som löper lodrätt ner från taket. Artisten använder sig av styrka och vighet för att utföra nästintill omöjliga positioner. Tyg kan utövas både statiskt och dynamiskt. Statisk innebär att man utför trick i stillhet och balans medan dynamiskt innebär rörelser i olika typer av sving i tempo, att snabbt och smidigt ta sig genom olika ställningar, där artisten stundvis släpper tyget helt för att sedan fånga det igen.

  • Lär dig tyg

    Hos oss kan du gå kurser ledda av erfarna cirkuspedagoger eller dyka upp på våra öppna träningstillfällen.