Rörelsen

Rärelsen hyllar lokala initiativ som jobbar normkreativt, feministiskt och för jämstalldhet. När Epifonima turnerade tillhandahöll vi en plats for dessa engagerade människor att nå ut med sitt budskap till fler personer. Teaterbesökarna fick p¨å sa sätt en utökad publikupplevelse och en extra
dimension till förestallningstematiken.

Under turnen arrangerade lokala eldsjälar allt från författarsamtal, fotoutställningar och normkritisk dans till samtal om mansrollen, informationsinsatser om konsstympning, trafficking m.m. Rörelsen har varit en positiv erfarenhet for oss, arrangörerna, publiken och de medverkande aktorerna.