Rörelsen

Rörelsen hyllade lokala initiativ som jobbar normkreativt, feministiskt och för jämstalldhet. När Epifonima turnerade tillhandahöll vi en plats for dessa engagerade människor att nå ut med sitt budskap till fler personer. Teaterbesökarna fick på sa sätt en utökad publikupplevelse och en extra dimension till förestallningstematiken.

Under turnén arrangerade lokala eldsjälar allt från författarsamtal, fotoutställningar och normkritisk dans till samtal om mansrollen, informationsinsatser om konsstympning, trafficking m.m. Rörelsen har varit en positiv erfarenhet for oss, arrangörerna, publiken och de medverkande aktorerna.