You are here

Rörelsen

Twitter icon
Facebook icon

Cirkör vill även utanför scenen inspirera och hylla kvinnor och organisationer som jobbar för jämställdhet. I samband med föreställningarna samarbetar vi med lokala organisationer och eldsjälar som arbetar för en mer jämlik värld.