Lights On Cirkus

 • Är du mellan sex och tolv år och går i Ellen Keyskolan, eller bor i Hammarkullen, Hjällbo eller Rannebergen? Då kan du träna cirkus med oss gratis! Träningen sker på fritiden i skolans lokaler och du behöver inte ha tränat cirkus tidigare. 

  Vi erbjuder terminskurser, prova på-cirkus, rastaktiviteter och lovkurser.    

  Cirkusträningen är ett samarbete med Lights On och Göteborg stad och är möjligt tack vare ett generöst bidrag från Stenastiftelsen.

  Vill du se mer av oss? Följ Lights On Cirkus på instagram

  Direkt till kursbokningen här:

Efter cirkusen känns det som jag gjort något. Cirkusen gör måndagar roligt!

– Barn på Ellen Keyskolan

Detta borde vara ofta och mer. Det är underhållande för barnen och bra för samhället.

– Förälder i Rannebergen
 • Foto: Jonathan Morell
 • Ellen Keyskolan i Hisingsbacka

  Ålder: Förskoleklass till årskurs 6
  Dag: Varje måndag
  Tid: Olika tider för olika åldrar, se anmälan
  Plats: Ellen Keyskolans idrottshall, Wadköpingsgatan 161
  Pris: Gratis
  Terminskurs: Kursen pågår februari–maj och september–december
  Lovkurser: Hålls nästan varje lov, se anmälan lovkurser
  Du behöver inga förkunskaper för att börja på Lights On Cirkus

  Prova på cirkus!

  Ålder: Alla är välkomna
  Datum & dag: Måndag till fredag, 1–5 juli
  Tid: 14.00–16.00
  Plats: Parken nedanför Ellen Keyskolan vid Baron Rogers gata
  Pris: Gratis
  Inga förkunskaper behövs

 • Foto: Jonathan Morell
 • Rannebergen

  Ålder: Förskoleklass till årskurs 6  
  Dag: Varje tisdag
  Tid: Olika tider för olika åldrar, se anmälan
  Plats: Rannebergshallen, Fjällblomman 7
  Pris: Gratis
  Terminskurs: Kursen pågår februari–maj och september–december
  Lovkurser: Hålls nästan varje lov, se anmälan lovkurser
  Du behöver inga förkunskaper för att börja på Lights On Cirkus

  Prova på cirkus!

  Ålder: Alla är välkomna
  Datum & dag: Onsdag till fredag, 12–14 juni
  Tid: 14.00–16.00
  Plats: Lekparken utanför Rannebergsskolan
  Pris: Gratis
  Inga förkunskaper behövs

 • Foto: Jonathan Morell
 • Hjällbo

  Ålder: Årskurs 1–6 
  Dag: Varje onsdag
  Tid: Olika tider för olika åldrar, se anmälan
  Plats: Gamla Hjällboskolans idrottshall, Hjällboplatsen 1
  Pris: Gratis
  Terminskurs: Kursen pågår februari–maj och september–december
  Lovkurser: Hålls nästan varje lov, se anmälan lovkurser
  Du behöver inga förkunskaper för att börja på Lights On Cirkus

  Prova på cirkus!

  Ålder: Alla är välkomna
  Datum & dag: Måndag till fredag, 24–28 juni
  Tid: 14.00–16.00
  Plats: Hjällbo parklek, Bondegärdet 17
  Pris: Gratis
  Inga förkunskaper behövs

 • Foto: Jonathan Morell
 • Hammarkullen

  Ålder:
  Öppen träning för alla åldrar, klockan 14.45–16.00
  Förskoleklass till årskurs tre, klockan 16.15–17.45
  Dag: Varje torsdag
  Pris: Gratis
  Terminskurs: Kursen pågår februari–maj och september–december
  Lovkurser: Hålls nästan varje lov, se anmälan lovkurser
  Plats: Nytorpsskolan idrottshall, Bredfjällsgatan 70
  Du behöver inga förkunskaper för att börja på Lights On Cirkus

  Prova på cirkus!

  Ålder: Alla är välkomna
  Datum & dag: Måndag till torsdag, 17–20 juni
  Tid: 14.00–16.00
  Plats: Parkleken Hammarkullen
  Pris: Gratis
  Inga förkunskaper behövs

Vi som jobbar med Lights On Cirkus

Filip Jerlin

Douglas Magnusson

Lina Jungergård

Anna Jarrick

Det är bra för man får träna cirkus gratis.

– Barn i Rannebergen

De uppmuntrar barnen att visa sitt bästa.

– Förälder på Nytorpsskolan
 • Foto: Jonathan Morell
 • Vad är Lights On Cirkus? 

  Genom ett generöst bidrag från Stenastiftelsen kan barn från förskoleklass till och med årskurs sju i områdena Hisings Backa, Rannebergen, Hammarkullen och Hjällbo nu träna cirkus tillsammans med oss på Cirkus Cirkör. Cirkusträningen sker inom ramen för Göteborgs Stads satsning Lights On

  Syftet med Lights On Cirkus är att bidra till att öka tryggheten i område och att bygga barnens självkänsla och samarbetsförmåga.  

  Under 2023 besöktes Lights On Cirkus terminskurser, lovkurser, prova-på-aktiviteter och skolshower i olika idrottshallar; parklekar och klassrum, hela 3328 gånger. På lokala festivaler, föräldrakvällar, på torg och skolgårdar. Allt tillsammans med tre engagerade och professionella pedagoger. Målgruppen inom Lights On Cirkus är barn mellan sex och tolv men också deras föräldrar, syskon, assistenter, lärare och grannar har involverats under året.   

 • Foto: Jonathan Morell
 • Social Circus 

  Hos oss på Cirkör, liksom hos cirkuskompanier världen över, finns en stark tradition av att använda cirkusträning för att stärka individer och verka för positiv samhällsutveckling. Begreppet Social Circus använder vi för att prata om cirkusen som socialt nav, som mötesplats, som pedagogiskt verktyg och som samhällsaktör.