Aquanauts

H2O Jönköping - en fest på och omkring vatten

WORLD PREMIERE OF THE INCREDIBLE AQUANAUTS OUTDOOR SHOW
Beskåda den nya vatten- och luftarten utföra experiment ovan och under ytan!

AQUANAUTERNA
Aquanauterna är tvåbenta, jämnvarma, äggläggande ryggradsdjur med gälar och simhud. Delar av Aquanautens hud är täckt av fjäll. Arten innehar unika matspjälknings- och respirationssystem som är anpassade för flygning. För Aquanauterna betyder sex inte alltid fortplantning, utan handlar om lek och njutning. Inom arten bildas Bi- Homo- och Heterosexuella relationer.

VATTENDJUR + LUFTDJUR = NY ART!
De kärleksmuterade gener vi härmed presenterar är ett labbsamarbete mellan Stockholm Konstsim Herr, Cirkus Cirkör och Neptun Konstsim. Våra forskare har efter många års arbete lyckats korsa vattendjur med luftdjur, en art vars namn är Aquanauter. Mutationerna sker under starka audiostörningar av bland annat Daft Punk.

LAB-TEAM
Stockholm Konstsim Herrs marinkonceptolog: Pompe Hedengren
Neptun Konstsims labratorieansvarige: Katalin Bachry
Cirkus Cirkörs aerodynamikprofessor: Jesper Nikolajeff
Cirkus Cirkörs ballistiksamordnare: Cajsa Lindegren
Cirkus Cirkörs heliotropuppfinnare: Milo Galdi Lavén
Cirkus Cirkörs aerointendent: Tilde Björfors
A Loud Minoritys kreationskreatör: Martin Örner
A Loud Minoritys parafyletikansvarig: Emma Phipps
Bohm Bohm Rooms mutualistik producentus: Emelie Bergbohm
Bohm Bohm Rooms organism radikalis: Ellika Lindström

Läs mer på: H2O Jönköping