We knit for peace

Vad strävar du efter när du stickar? Går det att sticka för fred? Vi bjuder in dig till att sticka och vara med i en utställning på Textilmuseet.

Tillsammans med Textilmuseet, Borås Stadsteater och Hemslöjdskonsulenterna VGR bjuder vi in dig till att sticka i fredens färg, och presentera dina tankar och verk i en utställning på Textilmuseet i Borås under 2021.

I början av Borås jubileumsår 2021 presenterar Borås Stadsteater föreställningen Knitting Peace av Cirkus Cirkör. I samband med föreställningen anordnas ett lokalt stickupprop där allmänheten bjuds in att delta.

Alla är välkomna att bidra till utställningens innehåll. Den enda begränsningen är att stickningarna har fredens färg: vitt och att verket ska kunna hängas upp. Sista inlämningsdag till Textilmuseet är 20 november 2020.

Vill du vara med i utställningen?

Vi vill nu bjuda in dig att sticka på temat fred. Bidragen kommer tillsammans att bilda en utställning som öppnar på Textilmuseet under i början av jubileumsåret 2021. Den enda begränsningen är att stickningarna har fredens färg: vitt och att verket ska kunna hängas upp. Annars är det fritt fram att blanda både material och sticktekniker. Du kan sticka något föreställande, något man kan använda eller något helt unikt – bara fantasin sätter gränser!

Lämna in ditt bidrag i Textilmuseets reception eller skicka per post senast den 20 november 2020.
Tillsammans med ditt bidrag vill vi att du bifogar en lapp med ditt namn, bostadsort och mailadress samt ditt personliga svar på följande frågor:

Varför stickar du?
Vad strävar du efter?
Går det att sticka fred?

Obs! Skriv tydligt. Dina svar kan komma att användas i utställningen.

Postadress:
Textilmuseet
Stickuppropet
501 80 Borås

Eller lämna in ditt bidrag i Textilmuseets reception under våra öppettider.

Om du vill ha tillbaka ditt bidrag efter utställningens avslut har du möjlighet att hämta det på Textilmuseet 2 maj 2021 till och med 31 augusti 2021 under museets öppettider. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka ditt bidrag. Ej hämtade bidrag tillfaller Cirkus Cirkör och projektet Knitting Peace. Därmed kan ditt verk komma att visas i Cirkus Cirkörs framtida utställningar på fredstematiken. Genom att skicka in ditt bidrag samtycker du till att det får vara del av denna och kommande utställningar och att dina svar kan komma att citeras i utställningarna och i marknadsföringssammanhang.