Vd till Cirkus Cirkör

Cirkus Cirkörs nuvarande vd, Anders Frennberg, har efter elva mycket framgångsrika och uppskattade år i rollen, valt att gå vidare. Styrelsen har därmed initierat rekryteringen av en ny vd för att bidra till Cirkus Cirkörs fortsatta utveckling.

Cirkus Cirkörs vision är att förändra världen med nycirkus. Vd ska i nära samarbete med Tilde Björfors, grundare och konstnärlig ledare, säkerställa att verksamheten har en konstnärlig nivå av fortsatt högsta klass. Tillsammans förväntas de fortsatt utveckla Cirkus Cirkör. Cirkus Cirkör har påbörjat ett förändringsarbete med ambitionen att skapa ett tydligare medarbetarskap både vad gäller delaktighet och ansvarstagande.

Ett viktigt uppdrag för den tillträdande vd:n är att initiera och utveckla hållbara externa relationer i syfte att få till samarbeten mellan Cirkus Cirkör och olika aktörer i Sverige och internationellt. I det omfattas också att ingå större partnerskap och avtal i syfte att tillföra verksamheten mer resurser för att säkerställa att Cirkus Cirkör fullföljer sitt omfattande uppdrag att fortsatt utveckla och fördjupa cirkuskonstens möjligheter i Sverige, både konstnärligt och pedagogiskt.

Cirkus Cirkörs ledord är kvalitativ galenskap, uppkäftigt engagemang och solidarisk individualism.

Befattningen

I vd-uppdraget ligger ansvar för att skapa organisatoriska förutsättningar för konstnärskapet och de pedagogiska verksamheterna.

Vd har ett övergripande ansvar för hela verksamheten och leder det dagliga arbetet och ska i samråd med den konstnärliga ledaren tydliggöra och förmedla Cirkus Cirkörs riktning och strategi. Utifrån ett sunt affärssinne ska vd säkerställa och utveckla Cirkus Cirkörs intäkter, både de kommersiella och bidragsbaserade. Rapporterande till vd är konstnärlig ledare, vice vd, ekonomichef, verksamhetsledarna och de administrativa funktionerna.

Samarbeten med andra är en viktig del i Cirkus Cirkörs verksamhet och därmed en viktig del i vd:s uppdrag. Som relationsbyggare ingår också att skapa och förvalta viktiga relationer med myndigheter och finansiärer.

I denna rekrytering samarbetar Cirkus Cirkör med Novare Executive Search. Skicka gärna din ansökan, CV och brev, till cirkuscirkor@novare.se. Sista ansökningsdag är fredag 6 december 2019 och intervjuer sker löpande.