Uppkäftigt Engagemang

Cirkus Cirkör har tre värdeord: Uppkäftigt Engagemang, Kvalitativ Galenskap och Solidarisk Indivudialism

Uppkäftighet är ledordets hjärna och står för det kritiska granskandet, det vill säga att sätta världen i ett undersökande och ifrågasättande perspektiv.

Engagemang är ledordets hjärta. Att ge sig hän utifrån en inre kompass. Att vilja mycket och satsa hela vägen, även när det dyker upp motstånd. Det engagemang som krävs för att kunna vända ett nej till ett ja och ett problem till en möjlighet.

Vi behöver Uppkäftigt Engagemang för att våga bryta barriärer och hitta egna vägar. Uppkäftigheten borgar för att vi blir grundade i det vi gör.

Engagemanget borgar för att drömmarna blir förverkligade. Som ledare gör man inte vardagen enklare genom att uppmana sina medarbetare eller studenter till uppkäftigt engagemang.

Det är att be om eld i baken!

Men å andra sidan är det en effektiv motkraft till att stagnera och vila på gårdagens succéer. Det driver oss att vidareutvecklas.

Enbart engagemang gör det lätt att gå vilse i någon annans visioner, eller brinna upp för att man fortsätter kämpa fast man står i en återvändsgränd.

Med enbart uppkäftighet är det lätt att bli en » åsiktsmaskin » som bara tycker och sitter på » vetskapen om vad som borde göras », men inte har gnistan att se till att det görs. Men när åsikter kommer ur ett engagemang utvecklas organisationen, verksamheten och i bästa fall världen.

Uppkäftigt engagemang är Cirkus Cirkörs definition av demokrati.

Inspireras av Cirkörs ledord

Uppkäftigt engagemang

Foto: Mattias Edwall

Uppkäftigt engagemang

Kvalitativ galenskap

Foto: Nicklas Fransson

Kvalitativ galenskap

Solidarisk individualism

Foto: Mattias Edwall

Solidarisk individualism