Foto: Mats Bäcker

Parakrobatik – Samarbete

På andra sidan kaoset finns det oupptäckta som väntar på att upptäckas.

Läs mer om cirkusdisciplinen Parakrobatik HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en parakrobat.

Box-dans

Övningen tränar deltagarna i att samarbeta och kommunicera, men också i att misslyckas och acceptera misslyckanden tillsammans.

Förberedelser
Deltagargruppen behöver delas in i par. Varje par behöver ett föremål att manipulera. En flyttkartong fungerar bra, liksom en bambupinne eller annan käpp.

Gör såhär
Deltagarna delas upp två och två och får varsin kartong att hantera. De får använda varsin hand och trycka mot ett hörna av kartongen för att hålla den uppe. Tillsammans ska de sedan förflytta sig i rummet, hålla sig i kommunikation och försöka se till så att kartongen inte faller i golvet. Om en kartong tappas, se till att deltagarna uppmärksammar de inträffade och tackar varandra för utmaningen och för möjligheten att mötas.

Boxkast och boxdans med ledningsgruppen för Kulturförvaltningen Malmö stad.

Stolsvandring

Gruppen tränar på att samarbeta och kommer varandra fysiskt nära. Man hamnar trångt i övningen och den passar en grupp som står ut med kroppskontakt.

Förberedelser
Ett ordentligt rum och ett antal stabila stolar. Det är viktigt att grupperna inte stressar under vandringen så låt övningen ta den tid den tar.

Gör såhär
Dela gruppen i två, med så nära lika många som möjligt i de två grupperna. Placera grupperna bredvid varandra i rummets ena ända. Båda grupperna behöver ha tillgång till ett antal stolar som är tillräckligt stabila för att tåla att man står på dem. Nu får grupperna i uppgift att ställa sig på så få stolar som möjligt. Den grupp som lyckas stå på det minsta antalet stolar vinner den första utmaningen.

Gör nu en markering i den andra änden av rummet och ge grupperna varsin extra stol. Nu ska de förflytta sig, hela laget och alla stolarna till markeringen utan att någon nuddar golvet.

Hitta balansen

Övningens syfte är att skapa fokus och närvaro i en grupp.

Förberedelser
Det enda som behövs är ett rum stort nog för deltagarna att stå på led.

Gör såhär
Steg 1:
2 personer står med ansiktet mot varandra och håller varandra i händerna.

Steg 2:
Båda lutar sig bakåt och försöker hittar balansen.

Med flera personer:
Steg 1:
Alla står på en linje, håller varandra i handen, och har kontakt med fot och ben.

Steg 2:
Alla lutar sig åt ena hållet, sedan åt andra hållet. Balansen hålls genom att deltagarna antigen trycker neråt eller drar uppåt med sin partners händer.

I cirkel:
Steg 1:
Alla står nära varandra i en cirkel, börja luta sig ut tillsammans.

Tillbaka till Cirkus Transfer

Boxkast med ledningsgruppen för Kulturförvaltningen Malmö stad.