Luftakrobatik – Tillit

Tillit är något som måste erövras igen och igen och igen.

Läs mer om cirkusdisciplinen Luftakrobatik HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en luftakrobat.

Vem har jag på ryggen?

Gruppens medlemmar får höra positiva och ibland okända fakta om varandra och lär därigenom känna varandra bättre. De övas i att tänka positivt om varandras egenskaper.

Förberedelser
För att genomföra övningen behöver man namnlappar med allas namn på, ett rum där deltagargruppen kan röra sig fritt och en grupp som känner varandra lite grann. Gruppen bör heller inte vara för stor eftersom presentationerna då tar för lång tid. Omkring 12 deltagare är lagom.

Gör såhär
Ledaren klistrar en namnlapp från någon av gruppens medlemmar på ryggen på alla övningsdeltagare. Deltagarna ska inte ha sitt eget namn. Nu släpps gruppen fri i rummet och går runt och fråga varandra "Vem har jag på ryggen?" Svaren ska vara en positiv egenskap hos den vars namn är klistrad på deras ryggar. Till exempel "Du har en vänlig person på ryggen!" Undvik kroppsliga attribut och såklart, namnet på personen. När en deltagare känner sig säker på vems namn som är klistrat på hen, går hen åt sidan och väntar på de övriga. När alla är klara så låter man gruppen berätta för varandra vem de tror att de har. "Jag har en vänlig, effektiv, rolig och självklar person på ryggen och jag tror att det är Jenny"

Falla i rummet

Övningen visar deltagarna att de kan lita mer än de trodde på varandra. Och att de därför kan våga utmana sin rädsla mer och mer.

Förberedelser
För övningen behövs ett rum, stort nog för deltagarna att röra sig fritt i.

Gör såhär
Deltagarna går runt i rummet, en person stannar och säger något och faller efter 5 sek. Gruppen måste hinna dit för att fånga. Gruppen uppmanas att börja mycket försiktigt, vänta med att falla tills ni är säkra på att de andra deltagarna har hunnit fram för att fånga. Nivån av utmaning kan sedan ökas.

Körskolan

Deltagarna utvecklar sina färdigheter i kommunikation och tar ansvar för varandras säkerhet. I takt med att de bevisar för varandra att de klarar av ansvaret så känner de allt större tillit.

Förberedelser
Ett rum stort nog för deltagarna att kunna röra sig fritt. Deltagarna ska gärna tillåtas arbeta med övningen i minst 4-5 minuter per "bil" Uppmana till stor försiktighet ifrån början och låt sedan deltagarna utmana varandra lite mer.

Gör såhär
Deltagarna delas in i par, en är förare och en är bil. Den ena står framfor bilen med förbundna ögon. Föraren styr sin bil genom att placera sin ena handflata, mitt emellan skulderbladen på bilen och försiktigt trycka för att åstadkomma rörelse framåt och åt sidorna. Låt deltagarna själva söka efter god kommunikation, men kom ihåg att säga åt dem att om kommunikationen brister så måste de stoppa sin partner så att det inte händer en olycka.

Tillbaka till Cirkus Transfer