Foto: Erik Olsson

Lindans – Balans

Balans är en ständig rörelse in och ut ur balanspunkten. Försöker man hålla fast den så faller man.

Läs mer om cirkusdisciplinen Lindans HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en lindansare.

Blundande balans

Övningen tränar deltagaren i att läsa och lyssna på signaler från sin egen kropp.

Förberedelser
En plan golvyta behövs, men annars fungerar övningen i en ring på golvet, lika bra som i en föreläsningssal. Det tar ett par minuter att låta deltagarna få upplevelsen. Och gärna en minut eller två till för att fundera på hur det kändes.

Gör såhär
Deltagarna ställer sig upp vid sina platser. Sätter ihop fötterna och fäster blicken vid en punkt på golvet några meter framför sig. Deltagarna sluter ögonen. Uppmana deltagarna att vara uppmärksamma på känslan i fötterna, känna hur de små musklerna runt fotleden aktiveras och hur vikten förflyttas, fram och tillbaka, och åt sidorna. Låt deltagarna öppna ögonen och minnas upplevelsen. Kände de rörelse eller stod de stilla? Var det svårt att hålla balansen?

Rockringsvandring

Gruppen ska förflytta en rockring genom samarbete och fysisk kommunikation. Övningen kan göras mer eller mindre utmanande, beroende på storlek på rockring.

Övningen låter deltagrarna röra vid varandra utan stor utmaning. Det gemensamma uppdraget tar bort ytterligare en del av spänningen. Övningen passar bra som en introduktion till parakrobatiska aktiviteter som kräver mer kroppskontakt. Deltagarna utmanar också sin balans under lätt stress.

Förberedelser
En deltagargrupp med minst fem och max 25 personer behövs. Dessutom en rockring och, om man vill, flera rockringar i olika storlekar. Det kommer att ta gruppen några sekunder per deltagare att förflytta ringen och det går snabbt att träna sig till att bli mycket snabba.

Gör såhär
Be gruppen ställa sig i ring och fatta varandras händer. Häng en rockring över din egen arm och tag plats i ringen mellan två deltagare. Fatta deras händer så att rockringen hänger över din arm och inte kan lossas utan att händerna släpps. Nu ska ringen förflyttas från deltagare till deltagare. Man får inte släppa varandras händer utan måste hjälpas åt att sänka och höja ringen så att nästa deltagare kan ta sig igenom. Om man vill öka svårighetsgraden kan man ge deltagarna en tid att försöka slå, eller ha två lika stora grupper som tävlar mot varandra.

Bygg på misslyckande

Deltagarna får lära sig ett cirkustrick och principen för det. Gruppen får uppleva små individuella misslyckanden. De får se varandra misslyckas och uppmanas känna efter i sin kropp hur de påverkas. I reflektion ges möjlighet att resonera om hur det känns att misslyckas och vilka strategier vi tar till vid misslyckande. Skratt, fusk, ilska etc.

Förberedelser
Övningen kan göras i ett digitalt möte eller i ett fysiskt rum. Deltagarna behöver kunna se varandra, antingen i kamera eller i rummet och de behöver kunna stå upp och röra sig i en liten ruta vid sitt skrivbord eller på golvet. Varje deltagare behöver ett balansredskap som de själva får tillverka av en tidningssida eller en plastpåse.

Övningen tar omkring 15 minuter att genomföra men reflektionen kan göras längre eller kortare.

Gör såhär
Den första uppgiften för deltagarna blir att skapa ett balansredskap. En tidningssida som rullas ihop till en smal strut och tejpas ihop fungerar bra. Ett annat alternativ är en tom tunn plastpåse. Föremålet ska få en spets i den ena ändan och en öppnare strut i den andra.

När deltagarna skapat sina redskap instrueras de i konsten att balansera dem i handflatan. När deltagarna har fått känna på balansen och börjar kunna kontrollera föremålet är det dags för "Föreställning".

Alla startar tillsammans och ledaren fyller på med nya instruktioner att följa. Den som tappar föremålet, eller råkar nudda det med den mindre dominanta handen, får avbryta sin föreställning. De ska då stanna på sina platser och observera de övriga deltagarna noga, försöka se deras ansiktsuttryck och följa med i deras känslor.

Deltagarna ges instruktioner, en efter en, från en gemensam startpunkt i en enkel form, till allt mer komplicerade och utmanande övningar.
1. Placera föremålet i balans i handflatan på er mer dominerande hand.
2. Placera er mindre dominerade hand på ryggen
3. Lyft upp handen till en punkt framför din näsa.
4. Sänk ner föremålet
5. Gör en långsam piruett
6. Et cetera, nya instruktioner tills alla föremål har tappats.

Tillbaka till Cirkus Transfer

Boxdans med ledningsgruppen för Kulturförvaltningen Malmö stad.