Jonglering ur Inside Out

Jonglering – Närvaro

I nuet växer tiden.

Läs mer om cirkusdisciplinen Jonglering HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en jonglör.

Samtyckesboll

Övningen illustrerar tydligt hur en uppgift och ett ansvar lämnas över och hur det bör fungera.

Förberedelser
Övningen kräver en grupp deltagare, mellan 8 och 15 är lagom. De behöver ett föremål att kasta, som gärna är otympligt och lite svårt att fånga. En flyttkartong eller en tom vattendunk fungerar bra, men övningen kan göras både svårare och lättare med andra föremål.

Gör såhär
Gruppen står i en ring. Ledaren tar fram ett redskap som kan kastas och ropar på en annan av gruppens medlemmar. Den uppropade gör sig beredd att fånga det kastade objektet. Den fångande ska nu ge sitt samtycke till att kastet kan gå. Så länge hen tycker att kastaren står för långt bort för att hen ska känna sig helt bekväm med att kunna fånga skakar den fångade på huvudet och avvaktar. Den kastande närmar sig, ända tills den fångade med en tydlig nick bekräftar att nu kan kastet gå. Den fångade tar emot föremålet, ropar på en ny deltagare och väntar på tillåtelse att kasta. Om ett misstag sker uppmanas deltagarna att tacka varandra för möjligheten till kontakt.

Byta namn

Övningens syfte är att öva på fokus och närvaro.

Förberedelser
Det enda som behövs är ett rum stort nog för deltagarna att röra sig fritt i rummet.

Gör såhär
Alla går runt i rummet, hälsar på varandra, man "tar över" namnet och presenterar sig nästa gång som det namnet man "fick". Först förnamnet, sedan efternamnet.

Övningen är färdig när man har fått tillbaka sitt eget namn.

Fantasirepet

Övningens syfte är att öka fokus och närvaro i en grupp.

Förberedelser
Det enda som behövs är ett rum stort nog för fyra personer att röra sig fritt.

Gör såhär
Steg 1:
Två personer som står mot väggen

Steg 2 :
Två står bakom, med ansiktet åt samma håll.

Steg 3.
De bakomstående personerna går fram till de två som står mot väggen.

Steg 4:
De två bakomstående låtsas knyta en knut runt dem som står mot väggen med ett imaginärt rep.

Steg 5:
De två bakomstående backar och föreställer sig att de håller repet spänt.

Steg 6:
De två bakomstående låtsas klipp av repet.

Steg 7:
De som står mot väggen försöker falla när de bakomvarande klipper av repet.

Tillbaka till Cirkus Transfer