Foto: Mattias Edwall

Clown – Misslyckande

För en clown är misslyckandet en möjlighet. En clowns liv går ut på att vända floppen till en topp.

Läs mer om cirkusdisciplinen Clown HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en clown.

Fira fumlet

Övningens syfte är att låta gruppen se och synliggöra misstag. Att fira misstagen tillsammans och bilda underlag för reflexion om misstagens roll i en dynamisk och skapande organisation.

Förberedelser
För övningen behövs något som kan kastas och är svårt, men ofarligt att fånga. Tomma flyttkartonger fungerar bra. Övningen passar en grupp med 6-16 deltagare. Det tar 15-20 minuter att uttömma övningens möjligheter och en valfri reflexionstid kan läggas till på slutet.

Gör såhär
Samla gruppen i en ring. Instruera dem om att ett föremål ska kastas mellan gruppens medlemmar. Och mottagaren ska ge sitt samtycke till varje kast. Den kastande söker en ögonkontakt och ropar ut namnet på den som hen tänker kasta till. När paret har kontakt närmar sig den kastande den som ska fånga, tills den som ska fånga ger sitt samtycke till att kastet kan gå, genom att nicka. Uppmuntra deltagarna att göra lätt överdrivna nickar och kräv tydlighet.

Om ett misslyckande sker, oftast att ett kastat objekt faller i golvet, ska de två deltagarna söka ögonkontakt och tacka varandra för denna möjlighet att se varandra. För in instruktionen om/när ett föremål faktiskt faller.

Vi vill att deltagarna ska se misstaget, se varandra och komma överens om att det inte är något att känna sig dålig för.

Utveckla övningen
När det fungerar med ett föremål så kan man lägga till flera, likadana, eller av annan typ.

När kedjan är stabil (någorlunda) så kan deltagarna istället röra sig fritt i rummet. Uppmana dem gärna att utmana gränserna för hur långt föremål kastas, men att absolut inte glömma att det är den fångade som ska ge samtycke.

Boxkast med ledningsgruppen för Kulturförvaltningen Malmö stad.

Vad blev det?

Deltagarna får uppleva hur det känns att skapa utan att känna till målet. Skapandet kommer att gå fort och mönster och sammanhang kommer att bli tydliga på ett lättsamt sätt. Under reflektion kan man resonera om det finns möjligheter för samskapande enligt modellen i den ordinarie verksamheten.

Förberedelser
Utifrån workshopens tänkta innehåll skrivs rubrikord eller centrala koncept på föremål som kan användas att bygga med. I ett fysiskt rum fungerar kartonger bra. Det skulle vara intressant att testa samma övning i ett digitalt rum, kanske med minecraft-block. Det behöver finnas tillräckligt med byggstenar för att samtliga deltagare ska ha minst ett föremål att placera.

Gör såhär
Deltagarna ges i uppgift att placera ut byggstenar med ord på just där de tycker att byggstenarna passar. Orden kan skrivas på kartonger, legobitar, minecraft-block eller liknade.

När byggklossarna är utplacerade beskriver övningsledaren det som har byggts och gör länkar mellan gruppens intentioner, intressen och syn på sig själv och innehållet i de kommande aktiviteterna.

Vi använder ofta ord som samarbete, träning, samtycke, cirkus, misslyckande och så vidare. Orden representerar det innehåll vi vill presentera under workshoppen.

Se filmen Failure

Filmen ger en god bild av vad misslyckandet betyder för en Cirkusartist och hens lärande. Reflektionen efteråt handlar förslagsvis om vilka likheter och skillnader som finns mellan cirkusartistens och den deltagande gruppens verklighet. Hur ser man på misslyckanden i er organisation?

Förberedelser
För att utföra övningen behöver man filmen Failure, producerad av Cirkör i sammarbete med SI. Filmen finns högst upp på denna sida, eller med engelsk undertextning HÄR!

Gör såhär
Gruppen ser filmen tillsammans. Filmvisningen kommer att följas av en kort reflektion över innehållet. Reflexionen kan göras omedelbart efter filmen eller så kan filmen ingå som ett element i ett avsnitt som behandlar misslyckanden. och reflektionen kan göras som avslutning på momentet.

Tillbaka till Cirkus Transfer