Cirkusdirektören ur Circus Days and Nights

Cirkusdirektören – Entreprenörskap

När aktörer inom de andra konstformerna på olika sätt uppmanas att närma sig ett entreprenöriellt arbetssätt och hitta nya vägar att verka på som en effekt av det kulturpolitiska klimat som sprider sig i Sverige och Europa, är det spännande att se hur den samtida cirkusen går i motsatt riktning och rör sig mot konstfältet, bättre rustade med sin långa tradition av entreprenörskap i bagaget. 

Läs mer om Cirkusdirektören och entreprenörskap HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en cirkusdirektör.

Svävande rockring

Övningen har flera syften. Viktigast är att visa gruppen att det går att bli bättre med hjälp av övning och genom att testa olika metoder. Det är också spännande att diskutera om det är lätt eller svårt att säga till när man ser att någon missar och om det känns viktigt att inte misslyckas. Svaren på de frågorna säger mycket om gruppens känslor inför varandra.

Förberedelser
Grupper med mellan 5 och 8 deltagare behövs. En rockring per grupp. Det är mycket svårare att vara många i gruppen. Och roligast när det är svårt.

Gör såhär
Deltagarna står i en liten ring tillsammans och bär en rockring på sina utsträckta pekfingrar. Tillsammans ska de nu sänka rockringen så långt ner de kan och lyfta den så högt de kan. Om någons finger tappar kontakten med rockringen så ska hen meddela de andra och övningen startas om. Om någon ser en annan deltagares finger tappa kontakten med ringen så ska hen påtala det inträffade och övningen börja om.

Efter något försök uppmanas deltagarna att tala med varandra i smågrupper om strategin och tekniken. Sedan testar gruppen de bästa idéerna och försöker göra övningen bättre och effektivare.

Kreativ attityd till regler

Gruppens medlemmar ges möjlighet att vara direktör och få sina idéer testade. Skapa förutsättningar för att alla ska höras. Spegla gruppens sätt att ta sig an utmaningar i andra sammanhang. Träna på att höra, testa och förbättra. I reflektionerna kommer det också att komma tankar om regler, när är de till nytta? Vilka regler borde vi bryta? Etc.

Förberedelser
Tre föremål, lagom stora och tunga att kasta till varandra. Det fungerar bra med jongleringsbollar, men också små gosedjur, nyckelknippor, VDs nya Iphone, eller lite vad som helst.

De grundläggande instruktionerna går fort att ge. Gruppen styr sedan längden på övningen genom att testa nya metoder. Så länge förbättringar föreslås och undersöks så kan det vara värt att fortsätta. Övningen inklusive en kort reflektion kan då pågå i runt 30 minuter.

Gör såhär
Deltagarna samlas i en ring och uppmanas att kasta ett föremål från person till person tills alla i gruppen har fångat en gång och kastat vidare. Den sista i kedjan kastar tillbaka till gruppledaren.

Efter detta läggs ytterligare några föremål till. Kasten går i samma ordning. Om något av föremålen tappas så måste kedjan börja om.

Efter detta ska deltagarna diskutera med sina två närmaste grannar hur lång tid de tror att gruppen behöver för att få alla objekt genom hela kedjan. Gruppen får komma överens om hur lång tid de ska ha på sig, och försöka slå den tiden. Gruppen sätter alltså sitt eget mål.

Nästa steg är att deltagarna i nya smågrupper ombeds hitta på strategier som kan förbättra hastigheten. Gruppen får testa sig fram. Steg för steg får de inse att reglerna kan böjas – de kan byta positioner, låta alla objekt starta samtidigt och så vidare.

Efter övningen hålls med fördel en diskussion om idéutveckling. Hur ser vi till att alla röster och idéer hörs?

Räkna till 25

Övningen syftar till att öka fokus och närvaro i gruppen. Deltagarna kommer att känna att det lönar sig att vara tveklös och rak. Och att osäkerhet gör övningen svårare. Övningen illustrerar hur lätt eller svårt det kan vara att känna in varandra och visar att det är en förmåga som går att träna upp.

Förberedelser
Det enda som behövs är ett rum stort nog för alla deltagare att stå i en cirkel.

Gör såhär
Alla deltagare står i en cirkel med slutna ögon, gruppen ska räkna till 25, varje gång flera säger ett nummer samtidigt börjar man om från början.

Tillbaka till Cirkus Transfer