Luftakrobatik ur Limits

Akrobatik – Allt är möjligt

Jag är rädd hela tiden, men jag har övat mig på att inte vara rädd för att vara rädd.

Läs mer om cirkusdisciplinen Akrobatik HÄR!

Cirkus Transfer

Vi överför cirkusens metoder och förhållningssätt från det kroppsliga och fysiska – till det mentala, det konstnärliga och till samhället, för en ökad medvetenhet om vad det är att vara människa. Det kallar vi för Cirkus Transfer.

Här följer tre övningar som visar vad du kan lära dig av en akrobat.

Springa och fånga

Deltagarna tilllåts utmana sin rädsla under kontrollerade former. Deltagarna utbildas också i konsten att passa och ta ansvar för en annans säkerhet.

Förberedelser
Ett rum med nog med plats för ett kort sprintlopp. En deltagargrupp som månar om, och tar hand om varandra.

Gör såhär
En deltagare i taget blundar, tar sats och springer mot väggen. Övriga deltagare fångar upp hen i god tid innan hen når fram och bromsar in deltagaren. Deltagarna styr själva nivån på sin utmaning genom att springa fortare eller långsammare.

Innovation av Boxkast och labb på Cirkus Cirkör med Daniel Gulko och Oskar Löfkvist. Med i bild också Jacob Westin, Cirkör.

Vad behöver jag rigga för att bli trygg med en risk?

I övningen undersöker vi länkar mellan Cirkusen och allt övrigt risktagande. Vi letar efter metoder och insikter som ska hjälpa oss skapa modigare rum på arbetsplatsen i framtiden.

Förberedelser
Smågrupper, max 4 personer samtalar. Grupperna behöver få berättat för sig om Cirkusens syn på risk och möjlighet.

Gör såhär
Deltagarna talar i smågrupper om cirkusartistens sätt att hantera risk. Vi övar oss i att se risktagande som något nödvändigt för att skapa det nya, men också i insikten att det går att hantera risker i förhand genom riggning och starka strukturer. Vi ställer varandra frågan vilka behov vi har inför risktagande, vad behöver jag hjälp med för att våga.

Fall till rygg

Deltagarna får utmana sin rädsla stegvis, som en akrobat som arbetar med små byggstenar för att nå fram till "det omöjliga".

Förberedelser
En tjockmadrass av skumgummi, mjuk som en grop behövs. Att falla på en vanlig tjockmatta är obekvämt och hårt. Beroende på efterfrågad höjd kan man också behöva klossar eller plintar.

Gör såhär
Deltagarna ska falla till rygg på en mjuk matta. De ska träna på att spänna kroppen och hålla ner hakan. Från början faller de från låg höjd, stående på golvet nedanför mattan. Sedan allt högre i takt med att modet växer.

Tillbaka till Cirkus Transfer