Stöd oss!

I vårt arbete för en bättre och mer levande värld, tar vi ett stort, brett ansvar för att med hjälp av cirkusen utveckla människor och grupper i de mest skilda sammanhang. Vi vet att vi genom att arbeta med cirkus på olika sätt kan uppnå enormt häftig, starkt inspirerande och livsavgörande verksamhet. Vi har ett stort socialt engagemang och har en ambition att göra skillnad med våra olika cirkusmetoder.

Cirkus Cirkör är till största del finansierad av intäkter från föreställningar, events, partnerskap och bidrag/gåvor från stiftelser, fonder och privatpersoner. Våra offentliga bidrag är enbart ca 30 %, vilket gör oss beroende av andra typer av intäkter och stöd.

Så här kan du stödja Cirkus Cirkör

Donationer och gåvor

Bidrag sätts in på vårt donationskonto, Cirkus Cirkör Ideell förening, Bankgiro 319-0204. Ange gärna för- och efternamn och epostadress.

Stödmedlem

Du blir stödmedlem genom att sätta in minst 500 kr på Bankgiro 5179-3289. Skriv gärna STÖDMEDLEM i meddelandefältet samt namn, adress och epostadress. Som stödmedlem får du vårt nyhetsbrev som håller dig uppdaterad om Cirkörs aktiviteter. Vissa år anordnas en särskild VIP-träff då du får veta mer om våra olika projekt, träffa våra våra medarbetare, fantastiska artister och pedagoger.

Vanligt medlemskap

Ordinarie medlemskap i Cirkus Cirkör ideell förening kostar 50 kr per år. Sätts in på Bankgiro 5179-3289. Glöm inte uppge namn, adress och epostadress. Medlemskap ingår för våra kursdeltagare som betalar kursavgift.