Solidarisk Individualism

Cirkus Cirkör har tre värdeord: Uppkäftigt Engagemang, Kvalitativ Galenskap och Solidarisk Indivudialism

Solidaritet står för att vi trots våra stora olikheter och starka individualiteter ska vilja arbeta tillsammans. Att välja att ta ansvar för oss själva, varandra, helheten och världen.

Individualism står för att vara bäst på att vara den man är. Rätten och skyldigheten att vara autentisk både som individ och som organisation. Att alla ska få vara så speciella, unika och egna som vi är.

Med solidarisk individualism kan 1+1 bli 15, 150 eller 150 000. Cirkus Cirkörs utbildning Cirkuspiloterna byggde på 50 individuella elever från elva
olika länder som på heltid tränade egna varianter av sju cirkusdiscipliner och fem konstnärliga ämnen med lärare från sju länder som talade fem olika språk.

I elevernas gemensamma föreställningsproduktioner behövdes onekligen stor solidaritet till den gemensamma idén och lika stort utrymme för den individuella spjutspetsen. I arbetet med föreställningar lär sig både elever och lärare att tillsammans med andra kan den egna insatsen bidra
till att skapa magi.

Inspireras av Cirkörs ledord

Uppkäftigt engagemang

Foto: Mattias Edwall

Uppkäftigt engagemang

Kvalitativ galenskap

Foto: Nicklas Fransson

Kvalitativ galenskap

Solidarisk individualism

Foto: Mattias Edwall

Solidarisk individualism