Skapande skola

Cirkör och Skapande skola

På vilket sätt vill ni att Cirkus Cirkör ska samarbeta med er genom Skapande skola?

 • Kulturell och fysisk upplevelse till eleverna
  I Cirkus de Luxe får eleverna först inspireras av artisterna på scen och därefter möta dem som pedagoger i en cirkusworkshop.
 • Kort, explosivt och upplevelsebaserat
  Låt elever, kollegor och anställda inspireras av en av våra cirkusshower där artisterna gestaltar vikten av samarbete, tillit och rätten att få vara sig själv.
 • Pedagogiskt och återkommande
  Ett längre pedagogiskt samarbete med t ex cirkus i skolämnen, cirkusvecka med en avslutande uppvisning av eleverna eller byt ut idrottslektionen till cirkusträning under en period.

Cirkus de Luxe

I konceptet Cirkus de Luxe får skolelever, genom show och workshop, både en kulturell och fysisk upplevelse. Cirkus Cirkör har över 20 års erfarenhet av att arbeta med cirkus i skolorna och vet att det är en oslagbar kombination att eleverna först får se artisterna på scen och sedan får möta dem som pedagoger i en workshop. I cirkusshowen gestaltar artisterna vikten av samarbete, tillit och rätten att få vara sig själv.

Om konstformen cirkus

Cirkus är en konstform där bredden av cirkusdiscipliner gör att elever lätt kan hitta sitt eget uttryckssätt. Artisterna uppmuntrar eleverna att i olika övningar våga mer, hitta sin balans, känna tillit och tilltro till andra. När eleverna får pröva, öva och lyckas stärks deras självförtroende och självkänsla. I övningarna får de också uppleva hur olika kroppar och bakgrunder stärker och kompletterar varandra.
Målgrupp: Åk F-9. Alla, oavsett språk och funktionsskillnader, kan uppskatta cirkusshowen och träna cirkus.

Exempel på cirkusdiscipliner

Parakrobatik, lindans, jonglering, luftakrobatik och golvakrobatik.

Enstaka cirkusaktiviteter

Du kan också boka enstaka aktiviteter med Cirkus Cirkör för att inspirera och öka elevernas samhörighet.

 • Cirkusshow – eleverna möter cirkusens magiska och entusiasmerande värld.
 • Cirkusworkshop – cirkusövningar där eleverna får träna tillit  och samarbetsförmåga.

Din skola och Cirkör

Ett längre samarbete mellan din skola och Cirkus Cirkör

Cirkus i skolämnen – genom olika cirkuskonster fysikaliseras skolämnen som t ex matematik. När barn och ungdomar får möta teoretiska ämnen genom fysiska övningar väcker det intresse och engagemang. Med andra inlärningsmetoder upptäcker elever och lärare ofta nya egenskaper hos varandra.

Cirkusvecka – eleverna börjar med att prova olika cirkuskonster som t ex gå på lina, jonglering och akrobatik. Sedan väljer de den disciplin som de tyckt var roligast och får fördjupa sin kunskap i den och skapar en kort akt. Veckan avslutas med en uppvisning för varandra, resten av skolan eller familj och vänner.

Cirkusträning på idrottlektioner – låt eleverna träna cirkus under en period på idrottlektionerna. Genom övningarna får eleverna uppleva hur olika kroppar och bakgrunder stärker och kompletterar varandra.

Om Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Kulturrådet påminner om att kulturinsatser kan vara en väg till integration för nyanlända barn i skolorna. Olika kulturuttryck kan underlätta för kommunikation och lyfta barns förmågor innan det svenska språket är på plats. Skapande skola finns för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.