You are here

  • CARE - projekt. Foto Christina Simpson Foto Christina Simpson

Projekt - Cirkör LAB

Twitter icon
Facebook icon

Målet med Cirkörs konstnärliga utvecklingsprojekt är att fortsätta stärka konstformen nycirkus. Detta vill vi göra genom att skapa en plattform för konstnärliga processer, forskning och utveckling samt att öppna upp för ett utbyte mellan olika aktörer. Vi vill bygga långsiktiga relationer och starka nätverk mellan etablerade och nystartade kompanier inom nycirkussfären.