Projekt och samarbeten

Förändra världen med nycirkus

Nycirkus är en mångsidig konstform där det finns lika stor plats för alla oavsett språk, funktionsskillnader, bakgrund eller intressen. Alla kan göra allt, frågan är bara hur.

Cirkusen är ett pedagogiskt verktyg med inställningen är att allt är möjligt och att olikheter är en tillgång.

Cirkörs verksamheter arbetar med många olika målgrupper och samarbetspartners – både nationellt och internationellt. Genom åren har vi haft egna och partnerprojekt för målgrupper som t ex demenssjuka, cirkuspedagoger och lärare, nyanlända, funktionsnedsatta, skolelever och barn och unga i utsatta områden.i högermenyn hittar du inspirationsböcker (pdf) som vi tagit fram med våra samarbetspartners i olika projekt.

Cirkusens pedagogiska metoder utvecklas ständigt för att gynna människans sociala, fysiska och mentala förmågor som till exempel samarbete, tillit och koncentration. Nedan hittar du information om pågående projekt.

PÅGÅENDE PROJEKT

CIRCUS++

Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning är medlemmar i Caravan Circus Network, ett europeiskt nätverk för cirkusar som främst jobbar med pedagogisk verksamhet för barn och unga samt med utveckling av cirkuspedagogik. Under 2018 har arbetet med att finansiera projektet Circus++ fortsatt. Projektet innebär skapandet av en gemensam europeisk läroplan för en cirkuspedagogisk utbildning. Läroplanen tas fram i moduler för att möjliggöra olika utbildningsnivåer för olika länder – från eftergymnasial till master.

Projektet leds av Tammerfors universitet i samarbete med Caravan Circus Network.

CIRCUS TRANS FORMATION (CTF)

CTF är ett forskningsprojekt som har pågått under fem år. Vi är nu inne i den fjärde modulen Circus Trans Formation in Action 4 i vilken en ny generation pedagoger i social cirkus utbildas.

Projektet finansieras av European Union Erasmus+ programme.

CIRKUS I VÄST

Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.

Pilotprojektets ska utveckla en inriktning, modell och plan för ett kommande treårigt regionalt projekt för samtida cirkus. Projektet ska fokusera både på konstnärlig utveckling och pedagogisk verksamhet. Pilotåret innehåller skapandet av en turnerande föreställning, etablering av ett regionalt arrangörsnätverk och utredning av förutsättningarna för utökad pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Pilotprojektet ska pågå mellan oktober 2018 och november 2019. I september 2019 kommer en ny ansökan om ett treårsprojekt göras, inklusive regionala utvecklingsmedel från Statens Kulturråd. Under pilotåret kommer följande aktiviteter genomföras:

  • En pilotföreställning produceras för de regionala scenerna. Föreställningen ska kunna spela på flera platser i regionen och fungera som en ”dörröppnare” och inspiratör för projektet.
  • Ett nätverk av scener, arrangörer och samarbetspartners för föreställningar och produktion etableras.
  • Utredning och projektering av förutsättningar för pedagogisk verksamhet genomförs och skapande av nätverk för barn- och ungdomsverksamhet i regionen påbörjas.