Projekt och samarbeten

Förändra världen med nycirkus

Nycirkus är en mångsidig konstform där det finns lika stor plats för alla oavsett språk, funktionsskillnader, bakgrund eller intressen. Alla kan göra allt, frågan är bara hur.

Cirkusen är ett pedagogiskt verktyg med inställningen är att allt är möjligt och att olikheter är en tillgång.

Cirkörs verksamheter arbetar med många olika målgrupper och samarbetspartners – både nationellt och internationellt. Genom åren har vi haft egna och partnerprojekt för målgrupper som t ex demenssjuka, cirkuspedagoger och lärare, nyanlända, funktionsnedsatta, skolelever och barn och unga i utsatta områden.i högermenyn hittar du inspirationsböcker (pdf) som vi tagit fram med våra samarbetspartners i olika projekt.

Cirkusens pedagogiska metoder utvecklas ständigt för att gynna människans sociala, fysiska och mentala förmågor som till exempel samarbete, tillit och koncentration. Nedan hittar du information om pågående projekt.

Cirkusshow Passa in på höstturné med Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker, i samarbete med Cirkus Cirkör, bjuder in till en hisnande cirkusshow om samarbete, tillit och att hitta sin egen plats. Turnépremiär på Kulturarenan, Vivalla, den 27 oktober.
Läs mer om showen och vilka orter vi besöker.

PÅGÅENDE PROJEKT

CIRCUS++

Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning är medlemmar i Caravan Circus Network, ett europeiskt nätverk för cirkusar som främst jobbar med pedagogisk verksamhet för barn och unga samt med utveckling av cirkuspedagogik. Under 2018 har arbetet med att finansiera projektet Circus++ fortsatt. Projektet innebär skapandet av en gemensam europeisk läroplan för en cirkuspedagogisk utbildning. Läroplanen tas fram i moduler för att möjliggöra olika utbildningsnivåer för olika länder – från eftergymnasial till master.

Projektet leds av Tammerfors universitet i samarbete med Caravan Circus Network.

CIRCUS TRANS FORMATION (CTF)

CTF är ett forskningsprojekt som har pågått under fem år. Vi är nu inne i den fjärde modulen Circus Trans Formation in Action 4 i vilken en ny generation pedagoger i social cirkus utbildas.

Projektet finansieras av European Union Erasmus+ programme.

CIRKUS I VÄST