You are here

  • Henrik Agger och Louise Bjurholm von Euler. Foto: Erik Olsson Foto: Erik Olsson

Professionell träning

Twitter icon
Facebook icon

Träning för medlemmar i Manegen

Till Daglig Träning är du välkommen om du är medlem i Manegen och är professionell artist inom cirkus, varieté och gatuperformance. För scheman, medlemsskap och information hänvisar vi till www.manegen.org. Du kan också läsa mer om dem på Manegens facebooksida. Kontakt: info@manegen.org. Glöm inte att anmäla dig i receptionen innan träning.

Plats: Cirkus Cirkör, Cirkushallen i Alby. T-bana Alby, Rotemannavägen 22.
Dag och tid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 12.30-16.30. Onsdag kl 10.00-14.00.

VÄLKOMMEN!


Är du inte professionell aktör så är du välkommen att träna på Cirkus Cirkörs dropinträning.