Professionell cirkusträning

Temporär begränsning i Daglig träning pga Covid-19

För att minska smittorisken av coronaviruset, Covid-19, är antalen personer som kan vistas i Cirkörhuset begränsat. Detta gäller även tider och antal personer för Manegen Daglig träning. Kontakta Manegen för mer information. Vi hoppas att snart kunna erbjuda de vanliga tiderna igen.

Tider för träning i Cirkörhuset hösten 2021

AKTUELLA TIDER
Mån - Fre: 12.30-16.30
OBS! Träningen sker samtidigt som pågående undervisning så anpassning behöver ske. 

Plats: Cirkus Cirkör, Cirkushallen i Alby. T-bana Alby, Rotemannavägen 22.
Ändringar i schemat kan förekomma, håll dig uppdaterad genom ansvarig på plats samt på Manegens Facebook-sida.

Träning för medlemmar i Manegen

Till Daglig Träning är du välkommen om du är medlem i Manegen och är professionell artist inom cirkus, varieté och gatuperformance. För scheman, medlemsskap och information hänvisar vi till www.manegen.org. Du kan också läsa mer om dem på Manegens facebooksida. Kontakt: info@manegen.org. Glöm inte att anmäla dig i receptionen innan träning.

Tillgänglighet i Cirkörhuset

Det finns två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga i närhet till Cirkörhusets entré. I Cirkörhuset är det till stor del fritt från trösklar och alla dörrar mäter minst 80 cm i bredd. Hiss till det övre planet finns. Dock saknas ramp för den nivåskillnad som skiljer kontoren på övre plan. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Cirkörhuset är delvis synskadeanpassat.


Är du inte professionell aktör så är du välkommen att träna på Cirkus Cirkörs dropinträning.