För personer med funktionsnedsättningar

Allt är möjligt i cirkusen

Här finns bara möjligheter, inga ”det går inte”

Cirkus Cirkör lär deltagarna att våga mer än de vågar och ompröva sina mentala gränser. Oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan allt bli möjligt! I luften tränas tilliten till sig själv och andra, på linan tränas balansen, i parakrobatiken övas samarbete, i jongleringen koordination och närvaro. I cirkusen kan en svaghet bli en styrka och ett misslyckande ett steg mot att lyckas.

Vi kan anpassa vårt pedagogiska program för målgruppen. I t ex. mattecirkus, De Luxe-shower eller föredrag om vårt arbete med målgruppen.

För gruppen med autism var det så rörande att de vågade saker som de aldrig gjort  förut. Cirkuspedagogerna var proffsiga och hade ett fint förhållningssätt, de mötte eleverna på ett respektfullt sätt och fick dem att våga prova på aktiviteter som gjorde oss förvånade. Tack för en innehållsrik dag!

Annette Hellström, Talpedagog, Huddinge tal- och språkskola

Information om cirkus för personer med funktionsnedsättningar

Målgrupp: från 5 år och uppåt
Lokal: Gymnastiksal eller liknande
Antal: max 5 deltagare per cirkörpedagog