You are here

  • Circus Trans Formation CTF in Action - projekt

Projekt och samarbeten

Twitter icon
Facebook icon

AVSLUTADE PROJEKT

Cirkushoppet - Drömma, Skratta, Våga

Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör har under lång tid arbetat med Sveriges bästa cirkusartister och pedagoger. I båda organisationernas arbete fokuserar man på det positiva och på möjligheterna, inte på hinder och problem. Nu har vi för första gången startat ett gemensamt projekt för att ge stöd, träning och framtidstro till barn som tvingats fly. Med gemensamma krafter och våra unika kompetenser besöker vi boenden och andra samlingsplatser för skyddssökande barn i Sverige för att genom kreativa, självstärkande, sociala och fysiska aktiviteter ge ett varmt välkomnande till de människor som ska starta ett nytt liv med oss här i Sverige.

Vill ert boende få besök av Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör?
Projektet "Cirkushoppet" turnérar just nu runt om i Sverige och vi tar gärna emot intresseanmälningar från tänkbara spelplatser.
Hör av er till projektledare Kristina Eriksson för mer information.

Läs mer här!

Projektet finansieras PostkodLotteriets Kulturstiftelse.


Cirkus+ 2014-2016
Projektet ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy” som pågår under 2014-2016 har under 2015 skapat tre enkäter riktade mot befintliga cirkusskolor, existerande och potentiella arbetsgivare samt aktiva cirkusartister/pedagoger. Enkäterna har kartlagt existerande utbildningar, arbetsmöjligheter, utbildningsvägar samt önskemål från samtliga grupper om fortbildning inom olika områden. Projektet har utarbetat en gemensam jobbprofil och påbörjat arbetet med ett gemensamt komptensramverk. Resultatet kommer att presenteras under ett europeiskt seminarium i juni 2016 i Bryssel. CIRKUS+ stöds ekonomiskt av EU’s utbildningsstöd Erasmus + .

CTF in Action 2015-2016
CTF in Action är ett ettårigt projekt som stöds av EU’s utbildningsstöd Erasmus + som pågår mellan oktober 2015-oktober 2016. Det är en fortsättning på projektet ”Circus Trans Formation” som pågick mellan 2012-2014 och var ett samarbete mellan ideella cirkusskolor från åtta länder och ”Université Catholique de Louvain”, Belgien. I juli 2014 slutfördes projektet med ett europeiskt seminarium i Bryssel. Där presenterades cirkuskonsten som ett verktyg för social integration för alla, i och utanför Europa. Caravan publicerade även den första europeiska handledningen i att utbilda människor som vill jobba med cirkus som pedagogiskt verktyg i socialt utsatta miljöer. För att kunna vidareutbilda fler pedagoger i handledningen Circus Trans Formation utbildas nu 20 nya utbildare från 10 olika länder i  projektet ”CTF in action”. Utbildningen sker i Stockholm, Tampere, Belfast och Bryssel.

Cirkus+ och CTF är båda finansierade av European Union Erasmus+ programme.