Partners

För våra turnerande föreställningar har vi sedan 2012 ett partnerskap med Scania och kan därmed transportera vår scenografi och teknik i en av de mest miljösmarta lastbilarna på marknaden. Dragbilen har en Euro 6-motor som är godkänd för att köras på upp till 100 % HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och Biodiesel. Den förbättrade 13-litersmotorn går längre och minskar bränsleförbrukningen med upp till 3 %. Att våra turnétransporter sker effektivt och ur miljösynpunkt på ett så bra sätt som möjligt, stämmer väl överens med Cirkörs miljöarbete, där vi till exempel alltid miljökompenserar våra flygresor.

Scania kan genom samarbetet erbjuda sin personal biljetter till Cirkörs föreställningar, workshops, utbildnings- och planeringsdagar i vår cirkushall Cirkörhuset, kvalificerad underhållning vid middagar, cirkus-prova-på och uppträdanden vid familje- och motionsloppet Scaniamilen och vid de årliga finalerna av Young European Truck Driver-tävlingarna i Södertälje, och en rad andra aktiviteter.

Vi är stolta över att samarbeta med Scania, som på flera sätt bär samma värden som Cirkör. Man tar stort ansvar för kunden och sina anställda och för hållbar, långsiktig utveckling i de områden där man är verksam.

Läs mer om Scania på www.scania.com

Scania