Disciplin – Parakrobatik

 • Vad är parakrobatik?

  I parakrobatiken hjälps två eller fler personer åt att lyfta, balansera, kasta och fånga varandra. De som lyfter kallar vi för basen, och de som lyfts kallar vi för flygare.

  Vad behöver Parakrobatik?

  • Takhöjd på minst 6 meter. 
  • Golvyta på minst 3 x 3 meter. 
 • Lär dig parakrobatik

  Hos oss kan du gå kurser ledda av erfarna cirkuspedagoger eller dyka upp på våra öppna träningstillfällen.

  Boka ett par parakrobater

  Vill du att vi crashar din fest eller ditt företagsevent? Hör av dig till oss så löser vi det.

 • Parakrobatik för cirkusnörden

  Parakrobatik utgör grunden för sin kategori. Disciplinen utövas av två akrobater i ett par som delas in i bas och flygare. Basen lyfter, bär, balanserar och kastar den andra personen – flygaren – som kastas upp i luften, blir lyft och balanserar på basen. Basen sköter balansen. Flygarens uppgift är att lita på basen och spänna sig så att man blir lätt att balansera. 

  I statisk parakrobatik är alltid akrobaterna i fysisk kontakt med varandra. Basen balanserar flygaren i sina händer, på sitt huvud eller axlar. I dynamisk parakrobatik kastas flygaren och gör volter i luften, för att fångas av basen eller landa på golvet. 

  Om det är fler akrobater, är de uppdelade i par eller så handlar det om pyramidakrobatik eller banquine, där man kan bygga höga torn men då krävs också en person mellan basen och flygaren. Någon som står på en bas men även balanserar en flygare på sig själv. Det finns även akrobatiska kollektiv där flygare kastas mellan basar. 

 • Foto: Alex Hinchcliffe