You are here

  • Scania - Cirkörpartner. Foto: Peggy Bergman/Scania Foto: Peggy Bergman/Scania
  • Scania - Cirkörpartner. Foto/Chaufför: Jessica Thorzén Foto/Chaufför: Jessica Thorzén

Transportpartner

Twitter icon
Facebook icon

Scania och Cirkus Cirkör samarbetar sedan 2012. Scania löser Cirkörs transportbehov i samband med föreställningsturnéer i Sverige och Europa.

Scania har genom samarbetet kunnat erbjuda sin personal biljetter till Cirkörs föreställningar, workshops, utbildnings- och planeringsdagar i vår cirkushall Cirkörhuset, kvalificerad underhållning vid middagar, cirkus prova-på och uppträdanden vid familje- och motionsloppet Scaniamilen och vid de årliga finalerna av Young European Truck Driver-tävlingarna i Södertälje, och en rad andra aktiviteter.

För Cirkus Cirkör innebär partnerskapet en transportlösning av högsta kvalité, där vi får tillgång till den senaste tekniken med den högsta miljöklassningen. Att våra turnétransporter sker effektivt och ur miljösynpunkt på ett så bra sätt som möjligt, stämmer väl överens med Cirkörs miljöarbete, där vi till exempel alltid miljökompenserar våra flygresor.

Vi är stolta över att samarbeta med Scania, som på flera sätt bär samma värden som Cirkör. Man tar stort ansvar för kunden och sina anställda och för hållbar, långsiktig utveckling i de områden där man är verksam.

Läs mer om Scania på www.scania.com

Scania logo