You are here

  • Cirkus Cirkör - Konst och pedagogik
  • Cirkus Cirkör - Cirkörhuset. Foto: Peter Åberg Foto: Peter Åberg

Om Cirkör

Twitter icon
Facebook icon

Cirkus Cirkör startade när Tilde Björfors och några artister som förälskat sig i nycirkusens möjligheter i Paris, bestämde sig för att sluta drömma stort och leva litet och istället satsa allt på att förverkliga sina drömmar.

20 år senare har mer än 2 miljoner människor sett Cirkus Cirkörs föreställningar på scener och festivaler i alla världsdelar utom Antarktis och 400 000 barn och unga har tränat, skapat och lärt genom cirkus. Nycirkusen är nu en etablerad konstform i Sverige och finns på allt från förskolor till seniorboenden med högskoleutbildning och professur i mitten. Och vi på Cirkus Cirkör fortsätter att drömma stort!

Cirkus Cirkörs huvudkontor ligger i Alby, Botkyrka Kommun, i södra Stockholm.

KONSTNÄRLIG IDÈ

Precis som den traditionella cirkusen tänjer nycirkusen på människans fysiska och mentala gränser. Dessutom gör nycirkusen risken till en möjlighet och skapar konstnärliga föreställningar genom gränsöverskridande kollektiva processer.

Nycirkusartisten har valt sin cirkusdisciplin som sitt sätt att kommunicera och undersöka världen. På Cirkus Cirkör har vi valt nycirkusen som inspirationskälla i allt vi gör. Den är vår ledstjärna i hur vi bygger upp organisationen och vårt ledarskap likväl som vår pedagogik och våra konstnärliga processer.

ORGANISATION

En viktig del i Cirkus Cirkörs framgångssaga har varit, och är fortfarande, bredden i verksamheten.

Den sceniska och den pedagogiska verksamheten är livsviktiga för varandra. Mellan dem sker ett ständigt utbyte av idéer, personal och resurser. Detta gränsöverskridande arbetssätt använder Cirkus Cirkör i alla olika samarbeten, även med externa parter. En femåring som tränar i Cirkushallen en gång i veckan kan göra det tillsammans med en artist som dagen efter åker på Asienturné. Vi vill ta tillvara på lusten som väcks hos vår publik när de ser en föreställning genom att erbjuda dem att själva vara med och träna. Med nycirkusens okonventionella samarbeten höjs taket för vad som är möjligt. Cirkusen är verktyget för att mötas över alla gränser; nationella, organisatoriska, etniska, estetiska och över generationer. Med nycirkusen lever Cirkus Cirkör gränsöverskridande varje dag, hela vägen in i hjärtat av sin organisation.

Cirkus Cirkörs moder är en ideell förening. I föreningen bedrivs kurser, träning och utbildning. Ideella föreningen äger Cirkör AB som producerar föreställningar och events. Förutom ett nära samarbete mellan alla verksamheterna har bolagen gemensamma administrations- och stödfunktioner som ledning, ekonomi, forskning & utveckling, kommunikation, marknadsföring och IT.

VISION OCH VÄRDEGRUND

Cirkus Cirkörs vision är att förändra världen med nycirkus. Detta kan betyda och betyder mycket, framförallt handlar det om att göra världen och livet mer levande.

I Cirkus Cirkörs stadgar står det att Cirkus Cirkör ska:

  • etablera nycirkus som konstform i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt
  • ständigt utveckla och fördjupa nycirkuskulturens möjligheter
  • sätta Sverige på nycirkusens världskarta
  • inspirera och inspireras av unga människor och gatan
  • verka för och uppmana till uppkäftigt engagemang, kvalitativ galenskap och solidarisk individualism

Stadgarna formulerades 1995 och är fortfarande lika aktuella. Även om vi är stolta över att ha kunnat pricka av flera av punkterna, så påminner stadgarna oss hela tiden om varför vi finns och om att vi kan lära, göra och skapa mer.

Cirkus Cirkörs ledord är solidarisk individualism, kvalitativ galenskap och uppkäftigt engagemang.

Uppkäftigt engagemang. Uppkäftighet är ledordets hjärna och står för det kritiska granskandet, det vill säga att sätta världen i ett undersökande och ifrågasättande perspektiv. Uppkäftigheten borgar för att vi blir grundade i det vi gör.Engagemang är ledordets hjärta. Att ge sig hän utifrån en inre kompass. Att vilja mycket och satsa hela vägen, även när det dyker upp motstånd. Det engagemang som krävs för att kunna vända ett nej till ett ja och ett problem till en möjlighet. Engagemanget borgar för att drömmarna blir förverkligade.

Kvalitativ Galenskap. Galenskapen står för att säga ja till den första instinkten utan att begränsas av konsekvenserna. Att inte påverkas av vad som anses vara fel eller omöjligt. Att inte kunna, men göra ändå. Kvalitet handlar om att vara strategisk, förebyggande och genomtänkt. Bygga strukturer som kan bära både långsiktiga bågar och den kreativitet som infaller i nuet. Och att hela tiden lära av erfarenheter.

Solidarisk Individualism. Individualism står för att vara bäst på att vara den man är. Rätten och skyldigheten att vara autentisk både som individ och som organisation. Att alla ska få vara så speciella, unika och egna som vi är. Solidaritet står för att vi trots våra stora olikheter och starka individualiteter ska vilja arbeta tillsammans. Att välja att ta ansvar för oss själva, varandra, helheten och världen. Med solidarisk individualism kan 1+1 bli 15, 150 eller 150 000.

Tillgänglighet
Det finns två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga i närhet till Cirkörhusets entré. I Cirkörhuset är det till stor del fritt från trösklar och alla dörrar mäter minst 80 cm i bredd. Hiss till det övre planet finns. Dock saknas ramp för den nivåskillnad som finns på övre plan. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Cirkörhuset är delvis synskadeanpassat.