Om Cirkör

Cirkus Cirkör grundades 1995 och har sedan starten arbetat både konstnärligt och pedagogiskt. Värdeorden Solidarisk Individualism, Uppkäftigt Engagemang och Kvalitativ Galenskap är Cirkörs ledstjärnor.

Cirkus Cirkör är en ideell och politiskt obunden organisation som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt. Cirkus Cirkörs verksamhet rymmer föreställningar på turné i Sverige och världen, kurser och pedagogiska program för unga, vuxna och äldre med eller utan funktionshinder, gymnasieprogram i nycirkus samt events för företag och organisationer. Cirkus Cirkör driver också Cirkör LAB – en kreativ utvecklingsmiljö med bland annat residens för artister och kreatörer från hela världen.

Cirkus Cirkörs huvudkontor ligger i Alby, Botkyrka Kommun, i södra Stockholm.

Konstnärlig idé

Precis som den traditionella cirkusen tänjer nycirkusen på människans fysiska och mentala gränser. Dessutom gör nycirkusen risken till en möjlighet och skapar konstnärliga föreställningar genom gränsöverskridande kollektiva processer.

Nycirkusartisten har valt sin cirkusdisciplin som sitt sätt att kommunicera och undersöka världen. På Cirkus Cirkör har vi valt nycirkusen som inspirationskälla i allt vi gör. Den är vår ledstjärna i hur vi bygger upp organisationen och vårt ledarskap likväl som vår pedagogik och våra konstnärliga processer.

Vision och värdegrund

Cirkus Cirkörs vision är att förändra världen med nycirkus. Detta kan betyda och betyder mycket, framförallt handlar det om att göra världen och livet mer levande.

I Cirkus Cirkörs stadgar står det att Cirkus Cirkör ska:

  • etablera nycirkus som konstform i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt
  • ständigt utveckla och fördjupa nycirkuskulturens möjligheter
  • sätta Sverige på nycirkusens världskarta
  • inspirera och inspireras av unga människor och gatan
  • verka för och uppmana till uppkäftigt engagemang, kvalitativ galenskap och solidarisk individualism

Stadgarna formulerades 1995 och är fortfarande lika aktuella. Även om vi är stolta över att ha kunnat pricka av flera av punkterna, så påminner stadgarna oss hela tiden om varför vi finns och om att vi kan lära, göra och skapa mer.

Ledord

Uppkäftigt engagemang. Uppkäftighet är ledordets hjärna och står för det kritiska granskandet, det vill säga att sätta världen i ett undersökande och ifrågasättande perspektiv. Uppkäftigheten borgar för att vi blir grundade i det vi gör.Engagemang är ledordets hjärta. Att ge sig hän utifrån en inre kompass. Att vilja mycket och satsa hela vägen, även när det dyker upp motstånd. Det engagemang som krävs för att kunna vända ett nej till ett ja och ett problem till en möjlighet. Engagemanget borgar för att drömmarna blir förverkligade.

Kvalitativ Galenskap. Galenskapen står för att säga ja till den första instinkten utan att begränsas av konsekvenserna. Att inte påverkas av vad som anses vara fel eller omöjligt. Att inte kunna, men göra ändå. Kvalitet handlar om att vara strategisk, förebyggande och genomtänkt. Bygga strukturer som kan bära både långsiktiga bågar och den kreativitet som infaller i nuet. Och att hela tiden lära av erfarenheter.

Solidarisk Individualism. Individualism står för att vara bäst på att vara den man är. Rätten och skyldigheten att vara autentisk både som individ och som organisation. Att alla ska få vara så speciella, unika och egna som vi är. Solidaritet står för att vi trots våra stora olikheter och starka individualiteter ska vilja arbeta tillsammans. Att välja att ta ansvar för oss själva, varandra, helheten och världen. Med solidarisk individualism kan 1+1 bli 15, 150 eller 150 000.

Cirkörhuset

Ta en titt i Cirkörhuset i 360°. Välkommen in!

Vårt cirkushus är en kreativ hubb för cirkus. Här skapas Cirkörs stora, världsturnerande produktioner. Professionella cirkusartister tränar sida vid sida med elever på cirkusgymnasiet. Vi erbjuder kurser i cirkus för barn, unga och vuxna samt fortbildning i hur cirkus kan användas som ett verktyg för att skapa tillit, balans, samarbete och närvaro i olika grupper. Cirkushuset en plats för gränsöverskridande samarbeten i syfte att utveckla konstformen och en bas för att förändra världen med nycirkus.

Tillgänglighet i Cirkörhuset

Det finns två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga i närhet till Cirkörhusets entré. I Cirkörhuset är det till stor del fritt från trösklar och alla dörrar mäter minst 80 cm i bredd. Hiss till det övre planet finns. Dock saknas ramp för den nivåskillnad som finns på övre plan. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Cirkörhuset är delvis synskadeanpassat.