You are here

Luftakrobatik

Twitter icon
Facebook icon

Luftakrobatik - Tillit
Luftakrobatik är akrobatiska rörelser som försiggår i luften i samverkan med specifika redskap som till exempel tyg, rep, straps, cradle (en typ av fångstol) eller luftring.

Det mest kända redskapet i luftakrobatiken är förmodligen trapets. Även här finns det olika uttryck: statisk trapets där en eller flera personer utför rörelser i och runt trapetsen, svingande trapets där trapetsen används som gunga och ger fart åt rörelserna, eller flygande trapets där flera personer kastas och flyger mellan flera olika trapetser och varandra. Detta betyder att artisterna har olika roller eller specialiseringar: några är flyers (flygare) och kastas och fångas, medan de som fångar dem kallas catchers (fångare).

Ur boken Inuti ett cirkushjärta av Tilde Björfors & Kajsa Lind.