You are here

Residens i Cirkör LAB

Twitter icon
Facebook icon

I Cirkör LAB undersöker, utvecklar och skapar artister och kompanier cirkuskonsten ur olika perspektiv.

Målet med Cirkörs konstnärliga utvecklingsprojekt är att fortsätta stärka konstformen nycirkus. Detta vill vi göra genom att skapa en plattform för konstnärliga processer, forskning och utveckling samt att öppna upp för ett utbyte mellan olika aktörer. Vi vill bygga långsiktiga relationer och starka nätverk mellan etablerade och nystartade kompanier inom nycirkussfären.

Tidigare residens i Cirkör LAB.

Cirkör LAB får stöd av Kulturkontakt Nords Mobilitetsprogram.