Kursplan

Nycirkusprogrammet är indelat i två etapper. Den första etappen ger dig en bred överblick över nycirkusområdet, medan den andra ger fördjupning och koncentration.

ETAPP 1 (3 terminer) I etapp 1 lär du dig grunderna i cirkusdisciplinerna och i de kompletterande konstnärliga ämnena (ca 12 timmar i veckan). Vid slutet av termin 3 kommer du att märka att du är starkare, vigare, att dina konstnärliga idéer fungerar. Du har också upptäckt vilken disciplin du tycker bäst om och vill ägna mer tid åt att utveckla. Du är nu redo för etapp 2.

ETAPP 2 (3 terminer) I etapp 2 kommer du att koncentrera dig på de discipliner som du vill ägna mest tid åt. Du väljer din huvuddisciplin i samråd med lärarkollegiet. Det innebär att du varje vecka får minst tre timmars undervisning plus två timmars egen träning. Du väljer också en sekundär disciplin där du får två timmars undervisning per vecka. Dessutom fortsätter du med golvakrobatik och de kompletterande konstnärliga ämnena. Du avslutar etapp 2 med ett ca fyra minuter långt nummer som du kan använda om du vill söka vidare till högre cirkusutbildning.

GRUNDDISCIPLINER

 • Golvakrobatik
 • Luftakrobatik (tyg, trapets, vertikalt rep, luftring)
 • Handstående
 • Parakrobatik
 • Lindans
 • Jonglering (bollar, käglor, diabolo etc)

EXTRA DISCIPLINER

 • Kinesisk påle
 • Cyrring
 • Straps
 • Tyskt hjul
 • Slak lina
 • Trickrelaterade cyklar, inlines, skateboard med mera är också tänkbara discipliner inom nycirkus

KOMPLETTERANDE KONSTNÄRLIGA ÄMNEN

 • Dans (balett, modern)
 • Rörelseimprovisation
 • Trampolin
 • Yoga
 • Styrka och stretch
 • Regi
 • Kreativt skapande
 • Workshops med olika streetdance-stilar, kampsport, pantomim, näringslära med mera