Cirkör söker ny VD

Cirkus Cirkör startade 1995 och är en politisk obunden ideell förening med ett helägt aktiebolag som framför allt driver den affärsmässiga verksamheten. Vi samskapar konst, pedagogik och teknisk innovation i världsklass. Cirkus Cirkör rymmer föreställningar och koncept på turné både i Sverige och världen över med tillhörande föreläsningar, workshops och events där cirkuskonsten omsätts i vardagen i näringsliv, offentlig och ideell verksamhet. Vi erbjuder kurser och pedagogiska program för alla, ung som gammal, med eller utan funktionsvariation och har ett treårigt gymnasieprogram med riksintag. Vi drivs av tanken att göra det omöjliga möjligt.

Är du vår nya VD på Cirkus Cirkör? 

Vill du vara med och förflytta inre och yttre gränser i konst och samhälle med cirkus? Hos oss utvecklar, driver och skapar du förutsättningar för vårt arbete med samtida cirkus som en del av konstnärlig, pedagogisk och samhällelig utveckling – såväl nationellt som internationellt.

Hos Cirkus Cirkör tillvaratas medarbetarnas initiativ, erfarenhet och kunskap för att främja en kreativ arbetsmiljö.

Som VD

  • har du ett övergripande ansvar för hela verksamheten samt arbetsgivaransvar för samtliga anställda.
  • tydliggör och förmedlar du Cirkus Cirkörs riktning och strategi i samråd med konstnärlig ledning och ledningsgrupp.
  • skapar du organisatoriska förutsättningar, stödprocesser och arbetsmetodik samt ser till att strategin verkställs i verksamheten.
  • säkerställer och utvecklar du Cirkus Cirkörs intäkter, både de kommersiella och bidragsbaserade, samt planlägger och fördelar resurserna.
  • Initierar och leder du samarbeten med andra, både nationellt och internationellt. Dessa samarbeten är en central del i Cirkus Cirkörs verksamhet.

Vem är du?

Vi söker dig som är en driven, trygg och erfaren ledare.

Du har ett stort intresse för scenkonst, ett brett kontaktnät och är nyfiken på nya samarbeten – både nationellt och internationellt. Du har ett starkt ekonomiskt sinnelag och erfarenhet från en verksamhet som delvis är bidragsfinansierad.

Du har en vilja och ett tålamod att förverkliga en vision och åstadkomma förändring. Genom ett modernt ledarskap främjar du en god arbetsmiljö, skapar delaktighet och medarbetarskap för såväl den fasta som den frilansande personalen. Du är orädd, beslutsför och lotsar verksamheten med entusiasm och kraft.

Jobba med oss

Cirkus Cirkör erbjuder en dynamisk arbetsplats, nära konsten och samhällsutvecklingen där du blir del av en generös och utmanande grupp av kontorsakrobater.

Våra ledord är Solidarisk Individualism, Kvalitativ Galenskap och Uppkäftigt Engagemang och vi tror på människor som medskapare i att göra det omöjliga möjligt.

Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid på 100 % och arbetsplatsen är i Cirkörhuset, Alby, Botkyrka i Stockholms län nära kollektivtrafiken och natursköna områden.

Vi har avtal med Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen

Ansökan

Vi vill ha ditt cv samt personliga brev om dig och varför du tror att just du passar till tjänsten, varför du vill jobba på Cirkör senast den 10 oktober. Din ansökan skickar du till styrelsens ordförande eva.schold@cirkor.se.

Intervjuerna kommer ske löpande.

Har du frågor?

Kontakta styrelseordförande
Eva Schöld
eva.schold@cirkor.se
tel: +46739832672

och/eller Clara Norman (representant från samverkansgruppen)
clara.norman@cirkor.se

Hos Cirkus Cirkör tillvaratas medarbetarnas initiativ.

Cirkus Cirkör vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.