Frågor och svar

Vi märker av en stor samhällelig oro och ett stort behov av information. Att Coronakrisen påverkar hela samhället är ett faktum. Vi vet att det finns många frågor kring Coronaviruset. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får på Cirkör.
Ni är självklart varmt välkomna att höra av er till oss cirkus@cirkor.se.

Hur arbetar ni med den uppkomna situationen?

Cirkörs ledning har aktiverat ett kristeam som tar beslut om akuta och aktuella frågor som uppkommer och planerar för olika scenarier och åtgärder både på kort och lång sikt. Vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens pressträffar för att hålla oss ajour med deras rekommendationer och riktlinjer. Vi håller oss också kontinuerligt uppdaterade på Stockholms stads och Botkyrka kommuns beslut om skola och fritidsverksamhet.

Cirkörs anställda, kontorspersonal, artister och pedagoger har informerats att de ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och de ska vara symptomfria i minst 48 timmar innan de återgår till arbetet. Kontorspersonal som har arbeten som inte kräver att de är på kontoret har rekommenderats att arbeta hemifrån till vidare. Detta för att minska antalet personer som rör sig i Cirkörhuset. Vi kommer i större utsträckning att utföra möten, både interna och externa, per telefon eller via digitala kanaler.

Kommer ni att spela era föreställningar?

Cirkör har beslutat, i samråd med våra arrangörer, att ställa in hela Blooms vårturné. Beslutet baserar sig på en samlad bedömning utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande riskbedömning av evenemang och sammankomster. Vi känner ett stort ansvar gentemot publik och medarbetare och har därför valt att ställa in föreställningarna.

Är terminskurserna och dropin-träning fortfarande igång?

Vi har valt att ställa in all träning i Stockholm och Alby. Detta gäller terminskurser, dropin-träning samt träning för professionella artister som hålls via branschföreningen Managen. Folkhälsomyndigheten har poängterat att det är viktigt för barn och unga att idrottsföreningar fortsätter att ha öppet. Trots det har vi valt att inte fortsätta vårens kursverksamhet då myndighetens rekommendationer innebär att deltagare ska undvika kroppskontakt, undvika att dela material och i möjligaste mån träna utomhus.
Vi baserar beslutet på att vi inte på ett tillfredställande sätt kan uppfylla myndighetens rekommendationer och därför inte kan erbjuda en säker träningsmiljö för våra deltagare och pedagoger. Vi kan inte heller erbjuda alternativ som håller den kvalitet som vi eftersträvar.
Vi jobbar utifrån att terminskurserna återupptas till hösten.

Vad händer med sommarlovskurserna i Cirkörhuset?

I dagsläget jobbar vi utifrån att de kommer genomföras som vanligt. Men detta kan ändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur är det med Chilla med Cirkör?

Alla planerade datum fram till och med sommaren  av Chilla med Cirkör ställs in. 

Vad händer med Cirkusgymnasiet?

Från och med onsdag 18 mars kommer Nycirkusprogrammet bedriva undervisning på distans. I dagsläget är det oklart när undervisningen i Cirkörhuset kommer att återupptas. 

Kommer Cirkörhuset hållas öppet?

Nej, Cirkörhuset hålls stängt tills vidare. Detta för att minimera antalet personer som rör sig i huset och därigenom minska risken för smittspridning. Vi är väldigt måna om att vår personal som har arbeten som kräver att de arbetar från Cirkörhuset ska vara så säkra som möjligt i sina arbeten. Vi har satt in extra städresurser och placerat ut handsprit på toaletter och andra allmänna ytor.

Hur är det med daglig träning för professionella?

Manegens dagliga träning för professionella cirkusartister har uppehåll fram till 30 april.