Fortbildning

Cirkus som pedagogisk metod

Cirkus Cirkör erbjuder fortbildning för personer som arbetar med äldre, ungdomar eller barn. Vår metod bygger på vår mångåriga erfarenheter av pedagogiskt arbete med barn, unga och äldre på cirkusgolvet, i skolan och i äldrevården. Arbetet är också influerat av Tilde Björfors forskningsprojekt samt det europeiska nätverket Caravans arbete med cirkus i en social kontext. Fortbildningen utförs av Cirkus Cirkörs egna Cirkörpedagoger/artister inom träning för barn, unga och äldre samt vid behov andra speciellt inbjudna experter.

Pedagogiska verktyg

Verktygen vi använder bygger på de kopplingar som finns mellan cirkusens dimensioner och discipliner. För en cirkusartist är alla dimensioner – tillit, balans, samarbete, allt-är-möjligt, misslyckande, närvaro och hängivenhet – nödvändiga när man utför en cirkusdisciplin. Men det finns alltid en dimension som är mer framträdande än andra. För t ex par-akrobatik är det samarbete, för jonglering är det närvaro och för lindansare är det balans. Dessa dimensioner är centrala även i skolan, på äldreboendet, jobbet och på fritiden. Under kursen kommer du och de andra deltagarna att arbeta praktiskt tillsammans samt dela med er av era egna erfarenheter, kunskaper och tankar.

Kontakta oss för mer information: pedagogiskaprogram@cirkor.se, 08 555 537 34.