You are here

  • Cirkus Cirkör. Foto: Linnea Svensson Arbab Foto: Linnea Svensson Arbab

För personer med funktionsnedsättningar

Twitter icon
Facebook icon

Här finns bara möjligheter, inga ”det går inte”.

Cirkus Cirkör lär deltagarna att våga mer än de vågar och gå utöver sina gränser. Oavsett fysiska eller psykiska funktionsvariationer kan allt bli möjligt! I luften tränas tilliten till sig själv och andra, på linan tränas balansen, i parakrobatiken övas samarbete, i jongleringen koordination och närvaro. Här är svaghet en styrka och vi vågar misslyckas för att lyckas.

Vi kan anpassa vårt pedagogiska program för målgruppen med t ex. mattecirkus, De Luxe-shower, Föredrag om vår arbete med målgruppen.

För gruppen med autism var det så rörande att de vågade saker som de aldrig gjort  förut. Cirkuspedagogerna var proffsiga och hade ett fint förhållningssätt, de mötte eleverna på ett respektfullt sätt och fick dem att våga prova på aktiviteter som gjorde oss förvånade. Tack för en innehållsrik dag!

Annette Hellström, Talpedagog, Huddinge tal- och språkskola

Information om Cirkus för personer med funktionsnedsättningar
Målgrupp: från 5 år och uppåt
Lokal: Gymnastiksal eller liknande
Antal: max 5 deltagare per cirkörpedagog

Kontakta oss för mer information: pedagogiskaprogram@cirkor.se