Erbjudanden för skola och kommun

Det ska vara roligt att lära

Show, pedagogik och workshops. I våra pedagogiska program erbjuder vi en mängd aktiviteter för skolor och organisationer:

  • Cirkus de Luxe (en inspirerande cirkusshow med efterföljande cirkusworkshop)
  • Cirkus-prova-på
  • Cirkus i skolämnena (t ex cirkusmatte)
  • Föreläsningar och fortbildningar
  • Cirkusshow
  • Cirkusworkshops (t ex cirkuslek 4-5 år och sittcirkus på äldreboenden)

Cirkus Cirkör är experter på att turnera med nycirkus i skolan, allt vi gör kan vi göra någon annanstans. Vi har både shower och pedagogisk verksamhet. Välj ett endagsbesök med workshops eller ett samarbete som sträcker sig över hela terminen. Tillsammans skräddarsyr vi våra aktiviteter så att de passar just dig. Läs mer om våra olika program i menyn till höger. Kontakt oss gärna om du är nyfiken på att höra hur du kan få till ett program för din skola/organisation: pedagogiskaprogram@cirkor.se, tel: 08 555 537 34.

Förskola

För oss på Cirkör är det viktigt att barn tidigt får möta alternativa inlärningssätt och att de får fortsätta lära via leken. Ett besök från oss kan innebära allt från att ha en rolig dag som sent kommer glömmas till att hjälpa hela förskolan att utöka det kreativa tänket!

Grundskola

En oslagbar kombination är en så kallad Cirkus de Luxe där eleverna först får se, uppleva och inspireras av en cirkusshow för att sedan själva få prova att träna cirkus. Artisterna som utfört det hisnande på scen är också pedagogerna som tränar eleverna. 

Cirkus i skolan - länkar för Cirkörs allmänna lärarhandledning.

Särskola

Barn och unga definieras ofta utifrån sina funktionsnedsättningar. På Cirkör fokuserar vi på vad individen och människan kan göra – inte vad de inte kan göra. En funktionsnedsättning ses inte sällan som en brist eller svaghet. Men brister kan ruva på styrkor. Ett barn med motoriska nedsättningar kanske är bra på att vara närvarande när hen går på lina. Ett barn som har koncentrationssvårigheter kan vara väldigt kreativt och komma med många fantastiska idéer. Vår pedagogik lyfter fram det unika hos varje individ.

Cirkusövningar är väldigt tydliga. När du jonglerar och tappar en boll är det uppenbart att du kanske höll handen på fel sätt. Lika tydligt är det om du rullar på mattan och hamnar utanför. Då höll du kroppen lite fel. Cirkusen gör kroppens olika funktioner lätta att förstå.

Frida, Cirkörpedagog

För lärare och pedagoger

Om du är intresserad av att fortbilda dig i att använda cirkus som ett pedagogiskt verktyg så kan hittar du mer information under fliken Fortbildning.