Eldkonster

  • Vad är eldkonster?

    Eldkonster är en disciplin som tillhör kategorin jonglering och manipulation av objekt. Det är också samlingsnamnet på när man i cirkussammanhang sätter eld på något och gör imponerande saker med elden, oftast relaterat till jonglering.

    Det kan vara en fackla som artisten slukar eller blåser på så elden sprutar som ur en drakes mun. Det kan vara poî, redskap med mjuka handtag, snören och vikter längst ut, som man sätter eld på och snurrar brinnande runt kroppen. Ett annat exempel är eldkjol, där nedersta kanten på en speciell kjol sätts i lågor och när artisten rör sig runt blir det en hypnotiserande effekt av eldens flammor. Stav är en drillstav med eld längst ut som artisten manipulerar i roterande rörelser runt kroppen och som kastas upp i luften och fångas igen av artisten eller en partner.

    Ska akten utföras utomhus, är väderförhållanden avgörande för genomförandet. Om akten utförs inomhus är det viktigt att stänga av rök- och branddetektorerna i lokalen.

  • Lär dig eldkonst

    Vi har inga kurser i eldkonst, men vi har stor kunskap i disciplinen – vill du veta mer är det bara höra av dig.