Riktlinjer och åtgärder Covid-19

Generella riktlinjer i Cirkörhuset

 • Kom inte till Cirkörhuset med några som helst sjukdomssymtom även om de är milda.
 • Alla som går in i huset ska direkt gå och tvätta händerna i minst 20 sekunder.
 • Håll ordentligt avstånd till kollegor / klasskamrater / kursdeltagare.

Åtgärder som vidtagits i Cirkörhuset med anledning av Covid-19

 • Möten mellan olika grupper som använder lokalerna har minimerats. Grupper uppdateras löpande genom ett övergripande schema för all verksamhet.
 • Städningen har utökats med lördagar och söndagar samt med extra tider på vardagar för handtag, toaletter, lysknappar etc.
 • Informationsskyltar om att hålla avstånd och att tvätta händerna finns på många platser i Cirkörs lokaler.
 • Tjockmattor, filtmattor, trampolin och annat cirkusmaterial rengörs mellan varje verksamhetsaktivitet och/eller användning.
 • Det finns stationer med städmaterial, handdesinfektion och soptunna i alla lokaler.
 • Ledare för respektive aktivitet ansvarar för att alla deltagare tvättar händerna / desinficerar dem innan, under och efter aktiviteten.
 • Max 50 personer får träna samtidigt i samtliga Cirkörs lokaler.
 • Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer så att vi snabbt kan informera om vad som gäller.