Riktlinjer och åtgärder Covid-19

Cirkus Cirkör välkomnar beslutet att införa vaccinationspass vid allmänna sammankomster, vilket ger branschen möjlighet att fortsätta med sin verksamhet trots smittspridning och ett behov av försiktighet.

De flesta av våra pedagogiska aktiviteter genomförs i grupper om 30 personer med deltagare som är under 18 år och omfattas inte av beslutet.

Vid aktiviteter med fler än 100 deltagare, där vi själva står som arrangör, kommer vi att kräva vaccinationspass för deltagande. Vid föreställningar på externa scener väljer ansvarig arrangör sin strategi.

Biljettfrågor

Biljetter till våra föreställningar säljs och administreras av spelplatsen/teatern. Har du frågor om biljetter, återköp, covidpass eller tider så vänd dig direkt till spelplatsen. Under respektive föreställning hittar du info om hur du köper biljett och vart föreställningarna spelas. 

Vaccinationsbevis

Information från Södra Teatern gällande Bloom.

Vi gillar säkra och trygga evenemang! Därför ber vi dig observera att du kommer att behöva visa vaccinationsbevis för att komma in på detta evenemang. Vaccinationsbevis gäller efter regeringens beslut för alla inomhusevenemang med mer än 100 besökare från 1 dec. För att säkert delta på evenemanget så ordnar du enkelt vaccinationsbevis via www.covidbevis.se. Vaccinationsbevis gäller för alla besökare över 18 år. Du kommer att behöva visa din biljett, vaccinationsbevis och legitimation för att komma in på evenemanget.

Generella riktlinjer i Cirkörhuset

 • Kom inte till Cirkörhuset med några som helst sjukdomssymtom även om de är milda.
 • Alla som går in i huset ska direkt gå och tvätta händerna i minst 20 sekunder.
 • Håll ordentligt avstånd till kollegor / klasskamrater / kursdeltagare.

Åtgärder som vidtagits i Cirkörhuset med anledning av Covid-19

 • Möten mellan olika grupper som använder lokalerna har minimerats. Grupper uppdateras löpande genom ett övergripande schema för all verksamhet.
 • Städningen har utökats med lördagar och söndagar samt med extra tider på vardagar för handtag, toaletter, lysknappar etc.
 • Informationsskyltar om att hålla avstånd och att tvätta händerna finns på många platser i Cirkörs lokaler.
 • Tjockmattor, filtmattor, trampolin och annat cirkusmaterial rengörs mellan varje verksamhetsaktivitet och/eller användning.
 • Det finns stationer med städmaterial, handdesinfektion och soptunna i alla lokaler.
 • Ledare för respektive aktivitet ansvarar för att alla deltagare tvättar händerna / desinficerar dem innan, under och efter aktiviteten.
 • Max 50 personer får träna samtidigt i samtliga Cirkörs lokaler.
 • Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer så att vi snabbt kan informera om vad som gäller.