Cirkuspedagogik

Cirkus för alla

Sedan starten 1995 har Cirkus Cirkör jobbat med att lära ut cirkus till människor i alla åldrar med eller utan funktionsnedsättningar. Varje år samarbetar avdelningen pedagogik och träning med ett sjuttiotal frilansande cirkuspedagoger/artister och når ut till ca 30 000 barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Vi möter våra deltagare på för-, grund- och gymnasieskolor, fritidsgårdar och äldreboenden men vi besöker även kulturskolor, organisationer och föreningar. Deltagarna medverkar i eller får uppleva cirkusshower, cirkusworkshops, cirkus i skolämnen, fortbildningar eller föreläsningar.

Cirkus som pedagogiskt verktyg

Konceptet att använda cirkuskonsten som ett pedagogiskt verktyg för social inkludering har funnits länge. Forskningsstudier och Cirkus Cirkörs praktiska erfarenhet av projekt under åren har visat att cirkus som metod påverkar människans och samhället på ett positivt sätt. Grundvärderingen för cirkus i en social kontext är att allt är möjligt med utgångspunkt i varje individs unika förutsättningar. I menyn till höger hittar du böcker i pdf-format att inspireras av: För modiga – cirkusträning för personer med funktionsnedsättning, Cirkus äldre de luxe – inspiration och utbildningsprogram för äldreboenden, Drömma Skratta Våga – inspiration för dig som arbetar pedagogiskt.

På Cirkör arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra pedagogiska metoder. Vi har som mål är att etablera cirkuspedagogik som en undervisningsmetod i Sverige.

Cirkus Cirkör och Botkyrka kommun

Cirkus Cirkör flyttade till Botkyrka kommun år 2000, sedan dess har Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör ett årligt aktivitetsavtal. Läs mer här!