You are here

  • Cirkör fortbildning. Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants
  • Cirkör fortbildning. Foto: Alex Hinchcliffe Foto: Alex Hinchcliffe
  • Cirkör fortbildning. Foto: Anna Nerman Foto: Anna Nerman
  • Cirkus Äldre de Luxe. Foto:Christina Simpson Foto:Christina Simpson

Cirkuspedagogik

Twitter icon
Facebook icon

Sedan starten 1995 har Cirkus Cirkör jobbat med att lära ut cirkus till människor i alla åldrar med eller utan funktionsskillnader. Varje år samarbetar avdelningen pedagogik och träning med ett sjuttiotal frilansande cirkuspedagoger/artister och når ut till 30 000 barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Vi möter våra deltagare på för-, grund- och gymnasieskolor, fritidsgårdar och äldreboenden men vi besöker även kulturskolor, organisationer och föreningar. Deltagarna medverkar i eller får ta del av skräddarsydda cirkusshower, cirkusworkshops, cirkusmatte, fortbildningar eller föreläsningar.

Cirkus Cirkör är en religion- och partipolitisk obunden ideell förening med visionen att förändra världen med nycirkus. Konceptet att använda cirkuskonsten som ett pedagogiskt verktyg för social inkludering har funnits länge. Forskningsstudier och Cirkus Cirkörs praktiska erfarenhet av projekt under åren har visat att cirkus som metod påverkar människans och samhället på ett positivt sätt. Grundvärderingen för cirkus i en social kontext är att allt är möjligt, med utgångspunkt i varje individs unika förutsättningar.

På Cirkör arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra pedagogiska metoder. Det arbetet och den praktiska erfarenhet vi samlat på oss genom åren har landat i en egen, cirkusbaserad, pedagogisk modell som vi kallar "Cirkörpedagogik – ett förhållningssätt". Alla pedagoger som arbetar för Cirkör går igenom modellen. Vi har som mål är att etablera cirkuspedagogik som en undervisningsmetod i Sverige.