You are here

  • Cirkus Cirkör - Cirkusmatte. Foto: Linnea svensson Arbab Foto: Linnea svensson Arbab

Cirkusmatte

Twitter icon
Facebook icon

TEORI BLANDAS MED FYSISK INLÄRNING
För grundskolan - åk 5

Vi på Cirkus Cirkör vet att det är viktigt att använda sig av varierande lärsituationer eftersom vi människor tar in kunskap på så olika sätt. När barn och ungdomar får möta teoretiska ämnen genom fysiska övningar väcker det intresse och engagemang. Plugga Matte med Cirkör ger en fördjupad förståelse för matematiken och erbjuder en alternativ inlärningsmetod.                         

Eleverna får möta problemlösning, geometri, huvudräkning och uppskattningar med alla sina sinnen. Klassen löser problem tillsammans i mindre grupper eller i helgrupp i ett ämne som vanligtvis är mer individfokuserat. Läraren får prova nya inlärningsmetoder, lekar och övningar att ta med sig till klassrummet och in i undervisningen.

Besök i Cirkörhuset
Lärare och elever besöker Cirkörhuset, träffar de som jobbar både på och bakom scenen: artister, instruktörer, gymnasieelever och kontorsakrobater. I Cirkörhuset undersöker vi hur man kan räkna och redovisa med kroppen som redskap och gruppen som resurs.

Återbesök i klassrummet
En vecka senare besöker vi er i klassrummet och undersöker nya möjligheter till lärande med cirkusövningar för klassrumsmiljö.