Foto: Mats Bäcker

Cirkus Transfer

Cirkusen som samhällsentreprenör

Vi bär alla på våra olika rädslor och ska vi klara av de utmaningar som vår samtid står inför måste vi ta vår rädsla i handen och göra det vi inte vågar. Som en cirkusartist.

Havfruen. Foto: Mattias Edwall
00:00 Foto: Ester Sorri
Cirkör Event. Foto: Erik Eriksen

Vilken cirkus! 

Du använder uttrycket när något är kaos. Kaos är en naturlig del av alla kreativa processer men när det väl gäller på scen är cirkus disciplin och ett kontrollerat och medvetet risktagande. Allt kan hända vid ett bungyjump från en luftballong som i Cirkörs föreställning PUST eller om du befinner dig 10 meter upp i luften utan skyddslina. Det är konst på liv och död. Lärdomarna från cirkusen kan användas i samhället, arbetslivet och livet i övrigt. Genom att utforska gränserna för vad det är att vara människa. Det kallar vi Cirkus Transfer.

Ledare – öka din kreativitet

“Som chef måste du vara en jävel på att jonglera och balansera, vara här och nu. Det lär cirkusen mig”, säger en chef som Cirkör samarbetar med. “Vi använde oss av Cirkör för att höja kreativiteten och ledarskapets betydelse i innovationsprocesser”, berättar det globala företaget Pinaut Ricard som dokumenterat den processen i boken Leadership of creative business workbook.

Resultatet visar på att ledarskapet är en konstart i sig där handlingar, planer och processer hela tiden anpassas efter sammanhangets, uppdragets och teamets behov. Och att problemlösning bäst görs i en samskapande process med tydliga steg, divergence (öppna upp och säga ja), emergence (stanna i kaos) och convergence (tratta ner insikter, koncept och idéer). Det är cirkus som motsats till ett linjärt tänkande. Genom att testa och träna cirkusens discipliner och ledarskapsdimensioner och reflektera över insikterna kunde de förbättra prestation och resultat. 

Förändra samhället med cirkuskonst

I Landskrona och i Järfälla kommuner har Cirkörs pedagoger fått barn med funktionsvariationer i rullstol att gå där de aldrig gått, t ex på lina. Och cirkusprojekt blev genusprojekt när det stod klart att tjejerna först inte fick vara eller tillät sig vara fysiska. 

Malmö stad inför cirkus som en del av en lärande upplevelse för både tjänstemän och medborgare. Huvudsyftet är att tjänstemännens och indirekt också medborgarnas kapacitet blir synliggjorda och tas i bruk genom att jobba med cirkusens mentala och kroppsliga övningar. Viktiga målgrupper är barn och äldre i områden kommunen har svårt att nå med sitt utbud.

Ledningsgrupper för tre av Malmö stads förvaltningar har köpt Cirkörs erbjudande Tillitstrampolin bland annat för att de arbetar med tillitsbaserad styrning, internt i förvaltningarna men också i relation till medborgaren. Vilket arbetssätt och förhållningssätt ger maximalt med tillit i samhället? 

Ordlös förkroppsligad kunskap

Rektorer har fått förkroppsligad kunskap om ledarskap genom fysiska övningar med hjälp av pedagoger och handledare från Cirkör. När de väl vågade prova så gjorde lekfullheten att de lärde sig att miss-lyckas tillsammans och förstärka det för att vända det till något annat och inte sällan bättre.

Många gånger är kunskapen cirkusen förmedlar ordlös. Att de har upplevelsen i kroppen menar de som deltagit är nyckeln till framgång och man ställer sig frågan: Vilka är mina kullerbyttor? Det händer något när kroppen bär på erfarenheter av att balansera på låg höjd eller efter en enkel övning i parakrobatik som bygger på samarbete mellan två personer. Då går det lättare att överföra den kunskapen till kontoret. 

Join the Cirkör du också!

I 25 år har vi arbetat med många lärare, elever, barn, unga, äldre, chefer och medarbetare. Vi ger inspirationsföreläsningar, interaktiva presentationer, håller workshops, tar över skolor och skapar ledarskapsprogram. Cirkuspedagoger, -artister och -handledare får höra att vi är både ömsinta och kaxiga. Vi tror på din förmåga att göra det omöjliga möjligt. Oavsett vem du är vet vi att du är nyfiken på att använda dig av konstformen för att förstå hur du ska utvecklas som individ och i grupp. “Jag är övermätt på det intellektuella”, som en av cheferna i nätverket som vi jobbar med säger. Cirkusen går rakt in i hjärtat och duckar inte för våra största utmaningar. 

Förflyttar vi inre och yttre gränser tillsammans, det som är Cirkörs konstnärliga vision, så skapar vi samhällsförändring.

Var med oss i Cirkus Transfer.