Cirkörs styrelse

I Cirkus Cirkörs styrelse sitter personer vars samlade erfarenheter och kunskaper är viktiga för utvecklingen och ledarskapet av Cirkus Cirkör. Ledamöterna har erfarenheter, kunskap och kontaktnät inom politik, journalistik, konstnärligt skapande och  utveckling, cirkus, musikalproduktion, juridik, ekonomi och internationellt kulturliv. Dessutom är de människor som brinner för nycirkusen och för kulturens plats i samhället. Styrelseledamöterna får inget arvode för sitt uppdrag i Cirkus Cirkör.

Styrelsen tillsätts varje år i samband med årsmötet i Cirkör ideell förening.

  • Eva Schöld, styrelseordförande (nyval)
  • Mats Björkman,
  • Johan Celander
  • Keith Fransson
  • Maria Rankka
  • Anna Takanen